Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 23, br. 3, str. 83-88
Projektovanje PD regulatora za sisteme sa velikim vremenskim kašnjenjem
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo

e-adresadubonjic.lj@mfkv.kg.ac.rs
Projekat:
Povećanje energetske efikasnosti postrojenja za proizvodnju toplotne energije pomoću automatskog upravljanja (MPNTR - 33026)

Ključne reči: PD regulator; D-dekompozicija; sistemi sa kašnjenjem; stabilnost sistema; relativna stabilnost
Sažetak
PID regulatori su najčešće korišćeni regulatori u industiji, sa udelom od 95% od svih korišćenih regulatora. Od toga najveći broj otpada na regulatore PI tipa, dok su regulatori PD tipa manje zastupljeni. U ovom radu je opisano projektovanje PD regulatora metodom D - dekompozicije, kao i primena ovog tipa regulatora na sisteme sa kašnjenjem. Rezultati prikazani u ovom radu pokazuju da PD regulator dobijen predloženom metodom daje dosta dobre rezultate, i da diferencijalno dejstvo minimizira efekte vremenskog kašnjenja i postiže stabilnost sistema sa velikim vremenskim kašnjenjem.
Reference
Astrom, K.J., Murray, R.M. (2008) Feedback systems: An introduction to scientists am engineers. Princeton: Princeton University Press
Astrom, K.J., Wittenmark, B. (1997) Computer controlled systems: Theory and design. Prentice-Hall
Barabanov, A.E. (1996) Design of Minimax controllers. Sankt Peterburg University
Bhattacharyya, S.P., Chapellat, H., Keel, L.H. (1995) Robust control: The parametric approach. Prentice Hall
Datta, A., Bhattacharyya, S.P., Keel, A.H. (2009) Linear control theory: Structure, robustness and optimality. CRC Press
Debeljković, D.Lj., Đorđević, A.B. (2005) Analiza i sinteza procesa sa raspodeljenim parametrima i čistim vremenskim kašnjenjem u parametarskoj ravni. Beograd, Naučna monografija
Dubonjić, Lj. (2013) Synthesis of fixed-order controllers for control systems with long transmission lines. University of Kragujevac, PhD Thesis
Dubonjić, L., Nedić, N., Filipović, V., Pršić, D. (2013) Design of PI controllers for hydraulic control systems. Mathematical Problems in Engineering, vol. 2013, Article ID 451312, 10 pages
Dubonjić, L., Nedić, N., Pršić, D. (2014) Design of PID controllers for high order selection. u: Heavy Machinery-HM 2014, 25-28 June 2014, Zlatibor, Vol.8, No D, pp. 67-72
Filipović, V.Ž., Nedić, N.N. (2008) PID regulatori. Kraljevo: Mašinski fakultet, Naučna monografija
Ho, M.T., Datta, A., Bhattacharyya, S.P. (1997) Control system design using low order controllers: Constant gain, PI and PID. u: Proceedings of the 1997 American Control Conference, Albuquerque, USA, 571-578
Mitrović, D. (1959) Grafical analysis and synthesis of feedback control systems: I-theory and analysis, II synthesis, III-sampled-data feedback control systems. AIEE Transactions (Application and Industry), 77, pp. 476-496
Neimark, Y.I. (1948) Structure of the D-partition of the space of polynomials and the diagram of Vishnegradski and Nyquist. Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 59, pp. 853-856
Neimark, Y.I. (1948) Search for the parameter values that make automatic control system stable. Automatica i Telemekhanika, 9(3), pp. 190-203
Siljak, D. (1964) Analysis and synthesis of feedback control systems in the parameter plane. I-Linear continuous systems, II-Sampled-data systems. AIEE Transaction (Application and Industry), 83, pp. 449-466
Siljak, D. (1966) Generalization of the parameter plane method. IEEE Transactions on Automatic Control, 11(1), 63-70
Siljak, D. (1969) Nonlinear systems: The parameter analysis and design. New York: Wiley
Zhou, K., Doyle, J.C., Glover, K. (1996) Robust and optimal control. Prentice-Hall
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/IMK1703083D
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2020.