Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 97  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 1, str. 3-22
Kauza kod dobročinih ugovora - pozitivni izraz i moderno shvatanje
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet + SEŠ, Sombor
Ključne reči: ugovor o poklonu; kauza; kauza kod dobročinih ugovora; neblagodarnost; korist kao izvor obligacije; faktička obligatornost
Sažetak
Pozitivnopravna materija ugovora o poklonu zasnovana je na pravilima prijeratnog prava (AGZ) i ni teoretski ni praktično više ne odražava duh i potrebe savremenog trenutka i dostignutog društvenog razvoja građana kao izvornih tvoraca svoje sopstvene i originalne društvenosti. Kritičko prevazilaženje postojećeg rešenja ugovora o poklonu sačinjeno je osnovom univerzalizacije instituta kauze, te je tom osnovom sačinjen i okvirni predlog novog rešenja koji je primereniji savremenoj građanskoj životnosti.
Reference
Antić, O. (2008) Obligaciono pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Čuvardić, J. (2012) Opšta teorija pravde. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Čuvardić, J. (2010) Kauza kod dobročinih ugovora -. Beograd: Pravni fakultet, magistarski rad
Lilić-Bulajić (2008) Ustav i prava građana. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, pp. 24
Perović, S.K. (1980) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1301003C
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Nepostojeći ugovor
Dolović Katarina

Strani pravni život (2010)
Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava
Vukadinović Slobodan, i dr.

Strani pravni život (2013)
Poslovna (ne)sposobnost mlađih maloletnika
Tasić Katarina

prikaži sve [127]