Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2016, vol. 13, br. 33, str. 151-162
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
doi:10.5937/naslKg1633151Z


Kompetencije nastavnika nemačkog jezika i književnosti u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: nikolinazobenica@gmail.com, stipancevic.ana@gmail.com

Sažetak

Studenti stranih jezika i književnosti tokom studija moraju da steknu niz kompetencija kako bi kasnije mogli na kvalitetan način da obavljaju svoju vaspitno-obrazovnu delatnost. Pored jezičkih, književnih i (inter)kulturalnih kompetencija, oni moraju da stiču i pedagoške (pre svega didaktičke), zatim psihološke i metodičke kompetencije, koje će ih osposobiti za uspešan rad sa učenicima u školama i sa studentima na univerzitetima. Međutim, u kontekstu globalizacije svih sfera života, nastavnici moraju da stiču i brojne druge sposobnosti, kao što su upravljanje vremenom i projektima, kreativnost, komunikativnost i slično, kako bi uspeli da se prilagode promenljivim potrebama društva. Polazište predstavljaju Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihov profesionalni razvoj, koji su uopšteno formulisani i koji se u ovom radu konkretizuju i dopunjuju kako bi se mogli primeniti na nastavnike nemačkog jezika i književnosti u Srbiji.

Ključne reči

kompetencije; nastavnik nemačkog jezika i književnosti; standardi; profesionalni razvoj

Reference

*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2011) Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/132_standardi-nastavnika_cir.pdf, 29.04.2013
Bakovljev, M. (1992) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga
Bimmel, P., Kast, B., Neuner, G. (2011) Deutschunterrichtplanen: Fernstudieneinheit 18: Arbeit mit Lehrwerkslektionen. Berlin: Langenscheidt
Gajić, O. (2007) Prilozi metodici vaspitno-obrazovnog rada - diskurs o obrazovnim strategijama i socijalno-pedagoškim temama. Novi Sad: Filozofski fakultet
Gardner, R.C., Lambert, W.E. (2007) Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, Mass: Newbury House
Goethe Institut Belgrad (2013) Usavršavanje za nastavnike nemačkog jezika. http://www.goethe.de/ins/cs/bel/lhr/sem/srindex.htm, 10.05.2013
Hufeisen, B., Neuner, G. (2003) Mehrsprachigkeitskonzept - Tertiärsprachenlernen - Deutsch nach Englisch. Strasbourg: Goethe - Institut
Ivić, I., Pešikan, A., Janković, S., Kijevčanin, S. (1997) Aktivno učenje. Beograd: Institut za psihologiju
Nünning, V. (2008) Schlüsselkompetenzen: Qualifikationen für Studium und Beruf. Stuttgart: Metzler
Storch, G. (2009) Deutsch als Fremdsprache: Eine Didaktik. Padeborn: W. Fink Verlag
Surkamp, C. (2007) Handlungs- und Produktionsorientierung im fremdsprachlichen Literaturunterricht. u: Hallet W., Nünning A. [ur.] Neue Ansätze und Konzepte der Literatur- und Kulturdidaktik, Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 89-106
Toffler, A. (1975) Šok budućnosti. Rijeka-Opatija: Otokar Keršovani
Udruženje nastavnika nemačkog jezika Srbije (2012) O nama. http://www.unnjs.org/onama.html, 10.05.13
Vizek, V.V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003) Psihologija obrazovanja. Zagreb: VERN
von Brand, T. (2010) Deutsch unterrichten: Einführung in die Planung, Durchführung und Auswertung in den Sekundarstufen. Seelze - Velber: Friedrich Verlag
Vučić, L.R. (2002) Pedagoška psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Wolff, D. (2004) Kognition und Emotion im Fremdsprachenerwerb. u: Börner W., Vogel K. [ur.] Emotion und Kognition im Fremdsprachenunterricht, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 87-103
Zobenica, N. (2010) Ključne kompetencije na akademskim studijama društveno-humanističkih nauka. Metodički vidici, Novi Sad, 1, 134-141
Zobenica, N.N. (2013) 'Landeskunde' u nastavi nemačkog jezika. Nasleđe, Kragujevac, vol. 10, br. 24, str. 203-216