Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Teme
2009, vol. 33, br. 4, str. 1319-1337
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Građansko vaspitanje u srednjim školama Republike Srbije iz perspektive nastavnika - sa osvrtom na interkulturalnu dimenziju
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: gajico@unsff.ns.ac.yu

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149009: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji

Sažetak

U kontekstu promena u Evropi koje podrazumevaju ubrzano uklapanje u jedno pluralističko, multikulturno i multilingvističko evropsko društvo, autorka se u radu fokusira na interkulturalnost kao novi koncept u evropskom obrazovnom prostoru i ukazuju na značaj i ulogu nastavnog predmeta građansko vaspitanje u promovisanju demokratskih vrednosti, multikulturalnog obrazovanja i strategija intenziviranja interkulturalne komunikacije. Posebna pažnja posvećena je interkulturalnoj dimenziji ciljeva i zadataka građanskog vaspitanja, kao i njihovoj operacionalizaciji i realizaciji u svetlu rezultata naučnog istraživanja. Preduzeto istraživanje teorijsko-emkaraktera, omogućilo je sagledavanje interkulturalnog aspekta nastave građanskog vaspitanja u srednjim školama na teritoriji Republike Srbije iz ugla nastavnika. Istraživački nalazi obuhvataju naučnu verifikaciju teorijskih koncepata i praktičnih pristupa u pripremanju i realizaciji gra đanskog vaspitanja u nas, u pogledu sticanja znanja, ovladavanja veštinama neophodnim za suživot u multikulturnim zajednicama (tolerancija, dijalog razumevanje i prihvatanje različitosti i dr), zatim u civilnom angažovanju u zajednici (kritičko mišljenje, aktivizam, solidarnost), te za razvoj različitih kompetencija - komunikacijskih, socijalnih, liderskih kooperativnih i dr. Zaključuje se da je uloga nastavnika u interkulturalnom vaspitanju i obrazovanju ključna, te da je neophodno njihov profesionalni razvoj usmeriti u pravcu plurikulturalnog razumevanja, razvoja senzibiliteta za uočavanje i razumevanje različitih kulturoloških obrazaca, kao i prepoznavanja dinamizama interkulturalne komunikacije.

Ključne reči

Reference

*** (2002) Građansko vaspitanje za I razred srednje škole - vodić za nastavnike. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
*** (2001) Pravilnik o nastavnom planu i programu Građanskog vaspitanja za I razred srednje škole Beograd. Službeni glasnik Republike Srbije - prosvetni glasnik, br. 5
*** (2006) Implementacija 'Obrazovanje i obuka 2010' - ključne kompetencije za dugoročno učenje. European Commission
Avramović, Z. (2000) Znanja o demokratiji u udžbenicima. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 11-28
Banks, J.A. Multicultural education: Goals and dimensions. Washington: The Center for Multicultural Education
Doye, P. (1999) The intercultural dimension: Foreign language education in primary school. Berlin: Cornelsen
Đorđević, J.Đ. (1995) Ciljevi i zadaci nastave - problemi i perspektive. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI, str. 37-53
Đurić, Đ. (2004) Multikulturalizam kao obeležje strategije savremenog obrazovanja u uslovima tranzicije. Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 20-33
Đurišić-Bojanović, M. (2002) Građansko vaspitanje kao predmet. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 65-80
Đurišić-Bojanović, M. (2003) Uvođenje predmeta Građansko vaspitanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 28-44
Gajić, O. (2007) Prilozi metodici vaspitno-obrazovnog rada - diskurs o obrazovnim strategijama i socijalno-pedagoškim temama. Novi Sad: Filozofski fakultet
Gajić, O., Budić, S. (2006) Interkulturalnost u nastavi građanskog vaspitanja - taksonomijski pristup. Novi Sad: Filozofski fakultet, 119-140
Gera, I. (2005) Obrazovanje između multikulutralnosti i interkulturalnosti. Novi Sad: Misao, I deo, maj-jun
Gera, I. (2006) Kultura boravka - boravak kultura - multikulturalnost u produženom boravku učenika osnovne škole. Misao, maj/jun: 8-11
Major, F. (1996) Sećanja na budućnost. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Maksić, A. (2005) Multikulturalizam u akciji. Prosvetni pregled, Beograd, 27. jan. 2005
Maksić, S.B. (2000) Efekti osnovnog i srednjeg obrazovanja. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 5, str. 725-742
Mihaly, I. (2004) A multikulturalis nevelesrol - a vilagban. Uj Pedagogiai Szemle, 04-05, www.oki.hu
Pejović, T. (2006) Vaspitanje za budućnost. Misao, 27-28, 485-486, str. 22-23
Petrović, A., Janjetović, D. (2002) Interkulturalno obrazovanje u našim školama. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 103-113
Sercue, L. (1999) National helpdesks for intercultural learning materials. Utrecht: Parel
Smith, A., Fountain, S., Mclean, H. (2002) Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji - evaluacija prve godine, 2001-2002, i preporuke. Beograd: UNICEF
Šimonji-Černak, R. (2004) Građansko vaspitanje u osnovnoj školi. Norma, vol. 10, br. 1-2, str. 123-134
Torgyik, J. (2004) Multikulturalis tarsadalom, globalizacios tendenciak. Uj Pedagόgiai Szemle, 04-05, www.oki.hu