Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Sociologija
2008, vol. 50, br. 1, str. 79-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.2298/SOC0801079M
Eugenika kao ideološki sastojak fašizma u Srbiji 1930-ih godina XX veka
Afilijacija nije data

Sažetak

Članak predstavlja sažet osvrt na rasističke ideje koje su se mogle pročitati na stranicama časopisa Ideje, koji je sredinom tridesetih godina XX veka važio za glasilo krajnje desnice u Srbiji. Potaknuti u to vreme jako popularnim teorijama o rasno inferiornim i rasno superiornim narodima, jedan broj intelektualaca u Srbiji pokušao je da iznese dokaze o arijevskom poreklu Srba i Jugoslovena, ali i da predloži smernice za održavanje "rasne higijene" i "narodnog zdravlja". Pažnja je u ovom članku usmerena na istorijski i društveni kontekst u kome su se ove reakcionarne teorije javile, kao i na uticaj koji su vodeći ideolozi rasizma iz fašističke Italije i nacističke Nemačke imali na konzervativnu inteligenciju u Srbiji.

Ključne reči

Reference

Bakić, J. (2004) Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma 1918-1941. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka 'Žarko Zrenjanin'
Bojić, M. (1996) Jugoslovenski narodni pokret Zbor 1935-1945 - jedan kritički prilaz. Beograd: Narodna knjiga
Hayes, B. (1999) Experimental Lamarrckism. www.americanscientist.org
Janićijević, M.M. (1984) Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Kuljić, T. (1990) Predgovor. u: Nolti Ernest [ur.] Fašizam u svojoj epohi
Kuljić, T.Đ. (1985) Fašizam. Beograd: Nolit
Kuljić, T.Đ. (1974) Srpski fašizam i sociologija. Sociologija, Beograd, 16, br. 2, str. 237-267
Maleš, B. (1935) Problem našeg nacionalizma - u čuvanju rasnih odlika naših je spas. Ideje, Beograd, br. 19
Maleš, B. (1936) O ljudskim rasama. http://www.28serbia.org
Maleš, B. (1938) Žuta opasnost kao demografska pojava. Beograd: XX vek, br. 2, februar
Maleš, B. (1939) Rasna pripadnost Svetog Save. Beograd: XX vek
Maleš, B. (1940) Jevreji kao rasa. Vreme, Beograd, 23.10.1940
Maleš, B. (1934) Rase i krvne grupe. Ideje, Beograd, br. 3
Maleš, B. (1935) Narodnost i rase. Ideje, Beograd, br. 10
Manojlović, R. (1995) Branimir Maleš kao antropolog. Antropološki problemi, sveska 10
Milosavljević, O. (2006) Potisnuta istina - kolaboracija u Srbiji 1941-1945. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava
Molnar, A.I. (1996) Houston Stewart Chamberlain: Počeci rasnog svetonazora. Theoria, vol. 39, br. 3, str. 41-108
Nedeljković, D. (1980) Rase i rasizam. Požarevac: Prosveta
Nolte, E. (1990) Fašizam u svojoj epohi - francuska akcija, italijanski fašizam, nacional-socijalizam. Beograd, itd: Prosveta
Petrović, N. (1993) Fašističke ideje kod inteligencije u Beogradu 1919-1941. Magistarski rad
Petrović, N. (1995) Pojava rasističkih ideja kod inteligencije u Beogradu tridesetih godina XX veka. Gradina, Beograd, br. 4/5, 78-83
Stefanović, M. (1984) Zbor Dimitrija Ljotića - 1934-1945. Beograd: Narodna knjiga
Stefanović, S. (1934) O krvnim grupama i rasnom problemu. Ideje, Beograd, br. 6
Stefanović, S. (1935) Socijalne tendencije rasizma - rasizam i ekonomska struktura društva. Ideje, Beograd, br. 26
Stefanović, S. (1935) Odgovor na neozbiljna raspravljanja rasnog pitanja u nas - rasa i kultura. Ideje, Beograd, br. 22
Vajkart, R. (2005) Od Darvina do Hitlera - evoluciona etika, eugenika i rasizam u Nemačkoj. Beograd, www.cps.org.yu
Velmar-Janković, V. (1938) Pogled s Kalemegdana - ogled o beogradskom čoveku. Beograd, http://www.pzns.net/vladimir_velmar_jankovic.htm