Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 38, br. 1, str. 125-140
Privatizacija i struktura društva
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija
Ključne reči: privatizacija; struktura društva; politička elita; vlasnička elita; srednji slojevi; seljaštvo; radništvo; marginalne grupe
Sažetak
Prezentirani članak raspravlja kako će privatizacija 'društvenih' preduzeća i rast samoniklog privatnog sektora uticati na promene strukture srpskog društva. Osnovni nalazi sastoje se u tome da se nova vlasnička elita natprosečno regrutuje iz viših društvenih slojeva. Takođe, putem nelegalne privatizacije, postojeća nomenklatura postaje domantna vlasnička grupa. Paralelno sa ovim nova politička elita, takodje, natprosečno se regrutuje iz viših društvenih slojeva, bez obzira što je njena regrutaciona baza i dalje u nižim društvenim slojevima, ali se ona značajno pomera ka višim. Na drugoj strani, evidentan je pad standarda svih društvenih grupa i njihovo unutarslojno raslojavanje. Ovi procesi nisu mimoišli ni jednu društvenu grupu s tim što su nešto izraženiji kod srednjih slojeva.
Reference
*** (1993) Anketa javno mnjenje - izvorni materijal. Beograd: Agencija Fokus
Antonić, S., i dr. (1995) Anketa političke elite - izvorni materijal. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Bogdanović, M.I. (1991) Vertikalna društvena pokretljivost. u: Popović Mihajlo V. i dr. [ur.] Srbija krajem osamdesetih: sociološko istraživanje društvenih nejednakosti i neusklađenosti, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Bogdanović, M.I. (1991) Materijalni standard društvenih slojeva. u: Popović Mihajlo V. i dr. [ur.] Srbija krajem osamdesetih: sociološko istraživanje društvenih nejednakosti i neusklađenosti, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Bolčić, S.I. (1993) 'Novi menadžeri' u privatnim firmama u Srbiji početkom 90-ih. Sociologija, vol. 35, br. 2, str. 243-251
Bolčić, S.I. (1994) Tegobe prelaza u preduzetničko društvo - sociologija 'tranzicije' u Srbiji početkom devedesetih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Bolčić, S.I. (1995) Postsocijalistička tranzicija: Kontekst promena društva Srbije početkom devedesetih. u: Bolčić Silvano [ur.] Društvene promene i svakodnevni život - Srbija početkom devedesetih, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Čobeljić, N.R. (1992) u: Ekonomski zbornik, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, knj. 10, str. 183-198 (Transformacija svojinskih odnosa - teorijski i empirijski aspekti)
Golubović, Z.T., Kuzmanović, B.R., Vasović, M.D. (1995) Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT
Institut društvenih nauka (1992) Anketa JJM-126 - izvorni materijal. Beograd, (rukovodilac projekta Lj. Baćević)
Lazić, M.B. (1987) U susret zatvorenom društvu - klasna reprodukcija u socijalizmu. Zagreb: Naprijed
Lazić, M.B. (1994) Sistem i slom - raspad socijalizma i struktura jugoslovenskog društva. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Lazić, M.B. (1994) Društveni činioci raspada Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 28, br. 2, str. 155-166
Marković, L. (1978) Klasna borba i koncepcije razvoja. Zagreb: Naprijed
Mijatović, B. (1993) Privatizacija. Beograd: Ekonomski institut
Mrkšić, D.M. (1987) Srednji slojevi u Jugoslaviji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Mrkšić, D.M. (1994) Dualizacija ekonomije i stratifikaciona struktura. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić, str. 21-80
Otvoreni univerzitet (1994) Istraživanje Puls Jugoslavije '94. Subotica, izvorni materijal
Popović, M.V., Bogdanović, M.I., Vujović, S.Đ., Džuverović, B., Petrović, J.M., Davidović, M.J., Mrkšić, D., Goati, V.A., Krneta, M. (1987) Društvene nejednakosti - sociološko istraživanje u Beogradu. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Vratuša-Žunjić, V.A. (1993) Protagonisti svojinske transformacije u društvenim sistemima istočne, centralne i jugoistočne Evrope s posebnim osvrtom na slučaj Jugoslavije. Sociologija, vol. 35, br. 1, str. 53-68
Vujović, S.Đ. (1994) Promene u materijalnom standardu i načinu života društvenih slojeva. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić, str. 81-118
Vuković, S.V. (1985) Radništvo i birokratija. Beograd, itd: Mladost
Vuković, S.V. (1989) Kanali društvene promocije. Sociološki pregled, vol. 23, br. 3-4, str. 85-94
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Vuković, S.V. (1995) Ciljevi i dometi privatizacije u Srbiji. Luča, Nikšić, vol. 12, br. 1-2, str. 309-316
Vuković, S.V. (1995) Neki aspekti privatizacije u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 29, br. 2, str. 189-204
Zec, M.R., ur. (1994) Baza podataka Republičke agencije za procenu vrednosti društvenog kapitala. Beograd
Zec, M.R., Mijatović, B., Đuričin, D.N., Savić, N., ur. (1994) Privatizacija - nužnost ili sloboda izbora. Beograd: Jugoslovenska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka