Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
1995, vol. 29, br. 2, str. 189-204
Neki aspekti privatizacije u Srbiji
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija
Ključne reči: privatizacija (legalna i nelegalna); profitabilnost; uspešnost; nomenklatura
Sažetak
U prvom delu članka polazi se od osnovne pretpostavke da je jedan od osnovnih preduslova za efikasnu ekonomiju jasno definisan i individualizovan svojinski odnos sa precizno određenim titularom preferiranju tržišne, odnosno dirigovane ekonomije od strane građana Srbije. Potom se analiziraju efekti privatizacije u Srbiji u periodu od avgusta 1990. do avgusta 1994. godine. Tom privatizacijom obuhvaćeno je više od dve trećine (69,9%) 'društvenih' preduzeća, odnosno 18% je prodato, a u 51,9% je izvršena dokapitalizacija. Na drugoj strani, 12,7% preduzeća sa 44% ukupnog društvenog kapitala podržavljeno je ili pretvoreno u javna preduzeća. U drugom delu članka analiziraju se rezultati empirijskog istraživanja u kojem građani Srbije ocenjuju rezultate dosadašnje privatizacije. Napokon, u trećem delu članka analiziraju se uzroci delimičnog odustajanja vlasti u Srbiji od započete transformacije 'društvenih' preduzeća. Za odugovlačenje privatizacije ima više uzroka, a među njima su najbitniji sledeći: prvo, postojeća socijalistička vlast, verna svojim programskim načelima, koleba se da uđe u značajniju privatizaciju iz ideoloških razloga; drugo, vladajuća društvena grupa preko 'društvenih' preduzeća znatno lakše kontroliše privredu, a preko nje i celokupno društvo i treće, odugovlačenjem legalne, stvaraju se idealni uslovi za nelegalnu privatizaciju, pod kojom ovde, pre svega, podrazumevamo umanjivanje vrednosti 'društvenog' kapitala, raznim nelegalnim sredstvima, od strane aktera te iste vlasti i njegovo pretakanje u privatne ruke.
Reference
Bolčić, S.I. (1994) Tegobe prelaza u preduzetničko društvo - sociologija 'tranzicije' u Srbiji početkom devedesetih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Džuverović, B., Mihailović, S.M., Vuković, S.V. (1994) Izborna upotreba medija / The use of the media in the election. Beograd: Institut društvenih nauka / IDN
Gams, A. (1987) Svojina. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za filozofiju i društvenu teoriju
Institut društvenih nauka (1992) Anketa JJM-126 - izvorni materijal. Beograd, (rukovodilac projekta Lj. Baćević)
Lazić, M.B. (1987) U susret zatvorenom društvu - klasna reprodukcija u socijalizmu. Zagreb: Naprijed
Lazić, M.B. (1994) Sistem i slom - raspad socijalizma i struktura jugoslovenskog društva. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Lazić, M.B. (1994) Preobražaj ekonomske elite. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić, str. 119-149
Lazić, M.B., ur. (1993) Promene u strukturi društva. korišćen izvorni materijal
Mijatović, B. (1993) Privatizacija. Beograd: Ekonomski institut
Milovanović, M.R. (1993) Teorijski izvori i metodi privatizacije. Sociologija, vol. 35, br. 1, str. 5-22
Minić, J.M. (1993) Komparativna analiza ekonomskih programa političkih stranaka u SR Jugoslaviji. Sociologija, vol. 35, br. 1, str. 69-86
Mrkšić, D.M. (1990) Preferiranje društvenih sistema. Sociološki pregled, vol. 24, br. 1-4, str. 3-17
Mrkšić, D.M. (1994) Dualizacija ekonomije i stratifikaciona struktura. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić, str. 21-80
Nellis, J. (1990) Privation in reforming socialist economies. u: Conference on Privatization in Estern Europe 7/8, Ljubljana
Nikolić, R. (1994) Preduzeća su opet društvena. Politika, 11.12
Otvoreni univerzitet (1994) Istraživanje Puls Jugoslavije '94. Subotica, izvorni materijal
Vuković, S.V. (1985) Radništvo i birokratija. Beograd, itd: Mladost
Vuković, S.V. (1989) Kanali društvene promocije. Sociološki pregled, vol. 23, br. 3-4, str. 85-94
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Vuković, S.V. (1994) Javno mnjenje i privatizacija. Sociološki pregled, vol. 28, br. 1, str. 37-44
World Bank, Country Economic Department (1992) Privatization: The Lessons of Experience. Washington, DC
Zec, M.R. (1994) Iskustva i institucionalna adaptacija procesa privatizacije u Srbiji. u: Bolčić Silvano, Milošević Božo i Stanković Fuada [ur.] Preduzetništvo i sociologija, Novi Sad: Sociološko društvo Srbije - Ogranak za Novi Sad
Zec, M.R., ur. (1994) Baza podataka Republičke agencije za procenu vrednosti društvenog kapitala. Beograd
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka