Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 30, br. 2, str. 171-182
Socijalistička vlast i privatizacija
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija
Ključne reči: privatizacija; nelegalna privatizacija; srpska vlast; vladajuća elita; ravnopravnost svojinskih odnosa
Sažetak
U prezentiranom članku autor pokušava da razjasni zašto aktuelna vlast u Srbiji zagovara koncept o jednakosti svih oblika svojine i zašto poništava ne samo negativne nego i pozitivne efekte privatizacije. Ključni odgovori se traže u samom karakteru njene vlasti. To znači da se socijalistička vlast koleba između ideoloških načela i interesa pojedinih njenih aktera. Iz tog kolebanja proizlazi njeno dvojno ponašanje. Na jednoj strani i dalje zagovara jedan izmenjeni koncept socijalističkog društva sa državnom svojinom kao dominantnom a na drugoj strani koristi svoju apsolutnu vlast da nelegalnom privatizacijom dođe do poseda znatnog dela srpske privrede.
Reference
Antonić, S., i dr. (1995) Anketa političke elite - izvorni materijal. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Barbić, J. (1990) Jugoslovenska preduzeća od udruživanja rada do povratka kapitala. Pravni život, br. 11-12, str. 1455-1510
Bukvić, R.M. (1994) Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja. u: Madžar Ljubomir [ur.] Institucionalna infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj privredi, zbornik radova, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI
Goati, V.A. (1995) Socijalne osnove političkih partija u Srbiji / The social bases of political parties in Serbia. u: Pavlović Vukašin D. [ur.] Potisnuto civilno društvo, Beograd: EKO centar, str. 199-219
Institut društvenih nauka (1992) Anketa JJM-126 - izvorni materijal. Beograd, (rukovodilac projekta Lj. Baćević)
Kornai, J. (1992) Put u slobodnu privredu - napuštanje socijalističkog sistema - primer Mađarske. Beograd: Ekonomski institut
Ljubojev, P. (1995) Budućnost televizijske komunikacije i marketing. Sociološki pregled, vol. 29, br. 4, str. 485-500
Madžar, L.D. (1992) Putevi privatizacije u Jugoslaviji - zakonski modalitet i neke prepreke. u: Maksimović Ivan [ur.] Transformacija svojinskih odnosa - teorijski i empirički problemi, II skup, 18 februara 1992, zbornik radova,, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, vol. 10, str. 45-65
Maksimović, I. (1992) U traganju za modelima transformacije društvene svojine. u: Maksimović Ivan [ur.] Transformacija svojinskih odnosa - teorijski i empirički problemi, II skup, 18 februara 1992, zbornik radova,, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, vol. 10, str. 529
Medojević, B.V. (1995) Neka otvorena pitanja privatizacije u nas. u: Vasić Pavle i dr. [ur.] Zastoj u jugoslovenskoj tranziciji (Slowdown in Yugoslav transition), Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI
Mihailović, K. (1991) Svojina i efikasnost. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 39, br. 5-6, str. 561-575
Sutela, P. (1995) Insajderska privatizacija u Rusiji: Spekulacije o sistemskim promenama. Ekonomika, Beograd, vol. 31, br. 9-10, str. 31-37
Šoškić, B. (1995) Društvena svojina i modeli njene transformacije. Luča, Nikšić, vol. 12, br. 1-2, str. 92-101
Vuković, S.V. (1995) Ciljevi i dometi privatizacije u Srbiji. Luča, Nikšić, vol. 12, br. 1-2, str. 309-316
Vuković, S.V. (1995) Neki aspekti privatizacije u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 29, br. 2, str. 189-204
Zec, M.R. (1994) Iskustva i institucionalna adaptacija procesa privatizacije u Srbiji. u: Bolčić Silvano, Milošević Božo i Stanković Fuada [ur.] Preduzetništvo i sociologija, Novi Sad: Sociološko društvo Srbije - Ogranak za Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka