Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 9, br. 1, str. 84-93
Osiguranje kao zajmovni sporazum za upravljanje rizikom prilikom kreditiranja preduzeća
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bInstitut za evropske studije, Beograd

e-adresadjekic.marija@vspep.edu.rs, vmristanovic@gmail.com
Ključne reči: zajmovni sporazum; osiguranje; zajmovi; zajmodavac; zajmoprimac; upravljanje rizikom; kreditni rizik
Sažetak
Upravljanje kreditnim rizikom predstavlja jedan od najvažnijih bankarskih poslova, kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju. Pored brojnih metoda i tehnika, banke pribegavaju zaključivanju posebnih kreditnih sporazuma (loan covenants) prilikom odobravanja kredita privrednim subjektima. Posebne odredbe ovakvog sporazuma obezbeđuju dodatnu sigurnost zajmodavcu da neće biti oštećen prilikom pozajmljivanja sredstava. U ovim zajmovnim sporazumima, osiguranje ima značajnu ulogu, bilo da se radi o korporativnom ili bankarskom zaduživanju. U ovom radu predmet razmatranja je uloga osiguranja kao zajmovnog sporazuma u kreditiranju preduzeća prvenstveno od strane banaka. Cilj rada je da opiše značaj i ulogu osiguranja u procesu kreditiranja preduzeća, da ukaže na benefite postojanja odredbi vezanih za osiguranje u ugovoru o kreditu i po zajmodavca i po zajmoprimca, i da pruži kratak prikaz korišćenja osiguranja kao metoda za podelu rizika, odnosno metoda za upravljanje kreditnim rizikom uopšteno posmatrano, sa osvrtom na korišćenje ovakvog vida sporazuma i u Srbiji.
Reference
*** (2003-2019) Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima i stvarima upisanim u registar. Sl. glasnik RS, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 -ispr., 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019
*** (2005/2015) Zakon o hipoteci. Sl. glasnik RS, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 -odluka US i 83/2015
Aghion, P., Bolton, P. (1992) An incomplete contracts approach to financial contracting. Review of Economic Studies, 59(3): 473-473
Baas, T., Schrooten, M. (2006) Relationship banking and SMEs: A theoretical analysis. Small Business Economics, 27(2-3): 127-137
Bradley, M., Roberts, M.R. (2015) The structure and pricing of corporate debt covenants. Quarterly Journal of Finance, 5(2): 1550001-37
Chodorow-Reich, G., Falato, A. (2017) The loan covenant channel: How bank health transmits to the real economy. Cambridge: National Bureau of Economic Research
Corporate Finance Institute C.F.I. (2020) What is a loan covenant?. Preuzeto: 30.06.2020. sa: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/loancovenant
Cusmano, L., Thompson, J. (2018) Alternative financing instruments for SMEs and entrepreneurs: The case of mezzanine finance. OECD SME and Entrepreneurship Papers, No. 2; Paris, Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Đekić, M. (2019) Uloga, značaj i perspektive alternativnih izvora finansiranja u razvoju malog biznisa. Beograd: Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, doktorska disertacija
Đekić, M., Brzaković, T., Janošik, M. (2019) Mogućnosti i ograničenja alternativnog finansiranja malog biznisa u Srbiji. Vojno delo, vol. 71, br. 4, str. 314-328
Federal Deposit Insurance Corporation (2018) Standards for safety and soundness: Loans. Preuzeto septembar 10, 2020 sa: https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section3-2.pdf
Ilić, Đ., Ilić, S. (2018) Specifičnosti finansiranja proizvodnih malih i srednjih preduzeća. Trendovi u poslovanju, vol. 6, br. 2, str. 19-28
Jovičić, D., Jeremić, L., Jovanović, Z.Ž. (2017) Financing agribusiness: Insurance coverage as protection against credit risk of warehouse receipt collateral. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 2, str. 467-482
Kozar, V. (2016) Obezbeđenje zalogom na potraživanjima i drugim pravima. Pravo - teorija i praksa, vol. 33, br. 4-6, str. 1-16
Marović, B., Njegomir, V. (2015) Osiguravajuća društva u ulozi institucionalnih investitora. u: 26. susret osiguravača i reosiguravača Sarajevo -SorS, Sarajevo
Nikolić, M., Despotović, D., Cvetanović, D. (2015) Barriers to innovation in SMEs in the Republic of Serbia. Ekonomika, vol. 61, br. 4, str. 89-96
Nini, G. (2020) Insurance covenants in corporate credit agreements. Journal of Risk and Insurance, 87(1): 95-115
Niskanen, J., Niskanen, M. (2004) Covenants and small business lending: The Finnish case. Small Business Economics, 23(2): 137-149
OECD (2015) New approaches to SME and entrepreneurship financing: Broadening the range of instruments. Paris
Paul, J., Gupta, P. (2014) Process and intensity of internationalization of IT firms: Evidence from India. International Business Review, 23(3): 594-603
Reisel, N. (2014) On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues. Journal of Corporate Finance, 27: 251-268
Roberts, M.R., Schwert, M. (2019) Interest rates and the design of financial contracts. National Bureau of Economic Research, (No. w27195)
Smith, C.A. (1979) On financial contracting: An analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics, 7: 117-161
Spyridopoulos, I. (2019) Tough love: The effects of debt contract design on firms' performance. Washington: American University - Kogod School of Business
Tirole, J. (2010) The theory of corporate finance. New Jersey: Princeton University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/trendpos2101084D
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka