Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 13, br. 49-50, str. 39-47
Da li finansijski leveridž određuje cenu duga? - Slovenački slučaj
Univerzitet Primorska, Fakultet za menadžment, Kopar, Slovenija
Sažetak
Kapital (po osnovu zajma ili akcijski kapital) predstavlja suštinski deo (dugoročnog) finansiranja kompanije; on je jedan od faktora proizvodnje. Bilo da je to kapital po osnovu zajma ili da je akcijski (sopstveni), kapital je deficitarna roba i stoga se ne može smatrati besplatnim. Zahvaljujući većem riziku, akcijski kapital se obično smatra skupljim izvorom finansiranja u odnosu na kapital po osnovu zajma. Prilikom donošenja kapitalnih odluka u finansiranju, menadžeri mogu da se opredele da finansiraju deo ukupnih potreba kompanije za kapitalom iz zajma, po očekivano nižim cenama. Primena kapitala iz zajma obično snižava ponderisanu prosečnu cenu kapitala, ali proizvodi dodatni rizik: zbog fiksnih obaveza koje prate finansiranje pomoću zajma, kompanija postaje rizičnija. Kompanije koje koriste kapital po osnovu zajma mi definišemo kao kompanije koje posluju pomoću finansijskog leveridža. Što je finansijski leveridž veći, veći je i rizik za kompaniju i veća je (u uobičajenom smislu) cena duga. Naš cilj u ovom radu bio je da utvrdimo i analiziramo odnos između finansijskog leveridža i troškova finansiranja dugova u slovenačkim javnim korporacijama. Pošto nismo raspolagali primarnim podacima o ceni duga, ovu cenu smo proračunali primenom dve različite metodologije, a koristili smo i regresivnu analizu da bismo posmatrali odnos između ove dve varijable. Odnos između varijabli uspostavili smo pomoću linearne regresivne funkcije, a da bismo eliminisali vremensku i klaster dimenziju podataka, primenili smo metod selektivne kontrole. Analizom koju ovde predstavljamo nismo našli statistički značajan odnos koji smo tražili, ali neki konačni rezultati mogu da predstavljaju izazov za buduća istraživanja.
Reference
Barnes, A.J. (1964) A pedagogic note on cost of capital. Journal of Finance, 19(1), str. 65-85
Baumol, W., Durton, M.G. (1967) The firm's optimal debt-equity combination and the cost of capital. Quarterly Journal of Economics, 81(4), str. 547-578
Baxter, N. (1967) Leverage risk of ruin and the cost of capital. Journal of Finance, 22(3), str. 395-403
Brigham, E.F., Ehrhardt, M. (2005) Financial management: Theory and practice. Ohio: Thomson, South-Western
Dhaliwal, D., Heutzman, S., Li, O.Z. (2005) Taxes, leverage, and the cost of capital. SSRN: http://ssrn. com/abstract=842024
Dolenc, P. (2006) Doubtful sustainability of public finances in Slovenia. Prague Economic Papers, 15(3), str. 268-281
Dur, D. (1960) The use of debt and equity fund in business: Trends and problems of measurment. u: Salomon E. [ur.] The Management of Corporate Capital, New York: The Free Press at Glence, 230-245
Elliot, J.V. (1980) The cost of capital and US capital investment: A test of alternative concepts. Journal of Finance, 35(4): 110-125
Haley, C.W. (1966) A note on the cost of debt. Journal of Financial and Statistical Analysis, 1(4): 160-180
Hooks, L., Opler, T.C. (1993) The determinants of corporate bank borrowing. Financial Industry Studies, 1(1), str. 1-21
Hull, R.M. (2007) A capital structure model. Investment Management and Financial Innovations, 4(2), str. 8-24
Kraus, A., Litzenberger, R. (1973) A state-preference model of optimal capital structure. Journal of Finance, 28(3), str. 911-922
Miller, M.H. (1977) Debt and taxes. Journal of Finance, May, 32, 2, 261-75
Modigliani, F., Miller, M.H. (1958) The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, vol. 48, str. 261-297
Schall, L.J., Haley, C.W. (1977) Introduction to financial management. New York, itd: McGraw-Hill, 2nd Edition
Scott, J.J. (1977) Bankruptcy, secured debt and optimal capital structure. Journal of Finance, 32(1), str. 60-72
Solomon, E. (1963) Leverage and the cost of capital. Journal of Finance, 18(2), str. 330-365
Stewart, G.B. (1999) The quest for value: A guide for senior managers. New York: Harper Collins
Stubelj, I. (2008) The valuation of slovene publicly traded companies with a valuation model based on expected earnings and growth opportunities. managing global transitions, processed
Tirole, J. (2006) The theory of corporate finance. Princeton: Princeton University Press
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 14.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka