Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 2, str. 159-175
Ekonomski razvoj Srbije između novih 'modela' i kontroverzne prakse
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Projekat:
Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja (MPNTR - 179038)

Ključne reči: modeli rasta; održivost; preduzetnički sistem; evropski razvojni model; tržišne institucije; strukturne promene
Sažetak
Osnovni teza od koje se polazi u ovoj analizi glasi: ekonomski razvoj današnje Srbije pod velikim je pritiskom onoga što se dešava u okruženju, kao i onoga što je rezultat unutrašnje privredne politike i neodgovarajućih (neprimenljivih) razvojnih koncepcija. Naime, što je više 'modela' koji bi trebalo da posluže u rekonceptualizaciji budućih razvojnih tokova, ka održivosti, to je više nedoumica u vezi sa njima. Osnovna nedoumica je: da li su u sadašnjem trenutku Srbiji potrebni novi modeli koji se zasnivaju na ekonomskoj doktrini i struci, ili je potrebna drugačija privredna praksa, zasnovana na obavezi vraćanja duga, ispunjavanja zakonskih obaveza, vladavini institucija? Ili možda samo slobodna preduzetnička klima u cilju pokretanja novih razvojnih projekata i zaposlenosti, zasnovanoj na tržišnoj verifikaciji faktora proizvodnje? Razume se da odgovor na to pitanje ne može da bude jednostavan izbor jedne od tri ponuđene opcije. Ali je više nego izvesno da je u dosadašnjim razvojnim lutanjima, preovladavala oficijelna orijentacija ka novim 'modelima' od kojih ni jedan u celini nije funkcionisao. Bolje rečeno, i pored formalno pozitivnih razvojnih parametara, ostavljala je duboke strukturne poremećaje i razvojne blokade na srednji i dugi rok. Izvesno je samo to da će se mnoge strukturne pretpostavke morati da budu iz temelja izmenjene kako bi se generisao trajan i kvalitetan rast, zasnovan na ovdašnjim resursima i održivim sistemskim promenama.
Reference
*** (2010) Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission, Mar
*** (2011) Global prospects and policies. IMF, 28. I 2012. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/c1.pdf
Cerović, B., Nojković, A. (2011) Reforme i rast - tranziciono iskustvo privreda Zapadnog Balkana. u: Kontroverze ekonomskog razvoja u tranziciji - Srbija i Zapadni Balkan, 25-39
Đukić, P. (2006) Organized world of labour in Serbia today: Between economic reforms and populism. u: Galgozzy Balla [ur.] International Conference Hatfield, 28-29. march 2006. ‘Organized Labour in Eastern Europe and Russia, Hatfield, England, Hertsfortshire University, England, SEER ‘South East Europe Review for Labour a, str.p. 11-30
Đukić, P. (2011) Održivi razvoj - utopija ili šansa za Srbiju. Beograd: Tehnološko metalurški fakultet
Đukić, P. (2011) Srbija i EU - institucije, regulatori, razvoj. Ekonomski vidici, 16(2): 213-222
Đukić, P. (2011) Agonija i šanse za oporavak realnog sektora - ekonomska politika Srbije u drugom talasu krize. u: Đukić P., Đukić Đ. [ur.] Privreda Srbije u drugom talasu krize - Izgledi za 2012, Beograd: Naučno Društvo ekonomista Srbije, tematski zbornik
Đukić, P. (2011) Evropa - Balkan - Srbija - u svetlu koncepta održivog razvoja. u: Goati Vladimir, Šuković Danilo, Radović Veljko, Vukotić Veselin, Maksimović Slobodan [ur.] Balkan i EU, Beograd: Institut društvenih nauka
Đukić, P.M. (2011) Ekonomska razvoj Srbije: između novog modela rasta i stare prakse. u: Bajec Jurij, Miomir Jakšić [ur.] Nova strategija razvoja privrede Srbije: Izazovi ekonomske politike za 2011. godinu, Zbornik, Naučno društvo
Đukić, P.M. (1997) Moć i nemoć ekonomske politike - Jugoslavija u vreme suspenzije sankcija. Beograd-Zemun: Atlantida
Đukić, P.M. (2006) Strategije tranzicije između populizma reformi. Ekonomski anali, tematski broj, str. 55-74
EBRD (2011) Transition report. http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/serbia.pdf
Golubović, N. (2011) Društvena ekonomika - ekonomska aktivnost u društvenom okruženju. Niš: Ekonomski fakultet
Grečić, V. (2011) Srpska naučna dijaspora 'tamo i ovde'. Beograd: Institut za medjunarodnu politiku i privredu
Grupa autora (2006) Rezultati ekonomske politike u 2006. godini i perspektive ekonomskog razvoja. u: Savetovanje Ekonomski vidici, 9.i 10. novembar, Vrnjačka Banja, br. 3, str. 439-452
Kovačević, M. (2011) Srbija pred privrednim i finansijskim kolapsom. u: Privreda Srbije u drugom talasu krize - izgledi za 2012, Naučno Društvo ekonomista Srbije, prezentirani referat, zbornik radova je u pripremi
Madžar, L. (2009) Ekonomska politika pred izazovima skučene upravljivosti. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Madžar, L. (2008) Nedostajuće dimenzije u evaluaciji makroekonomskih performansi Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Prokovijević, M. (2012) Može li evro da opstane. u: Evropska unija i Srbija - od tranzicije do pridruživanja, Savetovanje NDES i Ekonomskog fakulteta, Beograd, 5 maj 2012., prezentacija uvodnog referata
Ristić, Z., Rajković, D., Mančić, S., Rajić, D. (2011) Efekti privatizacije u Srbiji. Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije-Stalno radno telo Socijalno-ekonomskog saveta
Stamenković, S., Kovačević, M., Vučković, V., Jakopin, E., Bogdanov, N., Zdravković, M., Filipović, S., Mitrović, S., Nikolić, I., Petrović, P., Bajec, J., Živković, B., Arandarenko, M., Arsić, M. (2010) Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije - 2011-2020. Beograd: Ekonomski institut
Stamenković, S., i dr., ur. (2012) Od razvoja do opstanka - makroekonomske perspektive Srbije u svetlu uticaja domaćih kretanja i svetske ekonomske krize. u: Đukić P., Đukić Đ. [ur.] Privreda Srbije u drugom talasu krize - izgledi za 2012, Beograd: Naučno Društvo ekonomista Srbije, tematski zbornik
Stojiljković, Z. (2011) Ima li svetla na kraju tranzicionog tunela. u: Vukmirović Dragan [ur.] Lavirinti tranzicije, elektronski materijal dostavljan učesnicima savetovanja, skup 2011, Statistički kalendar Republike Srbije za 2011, uvodni referat, http://webrzs.stat.gov.rs
WB, Doing Business (2011) Making Difference for Entrepreneurs, A copublication of the World bank and the International Finance Corporation
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Industrija (2015)
Veza između reformi i spoljnog duga u zemljama u tranziciji
Filipović Sanja, i dr.

Održivi razvoj (2020)
Održivi razvoj - proizvodna snaga savremenog društva
Nadoveza Boško, i dr.

Održivi razvoj (2019)
Cena zemlje kao faktor održivog razvoja
Ilić Bogdan

prikaži sve [29]