Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 59, br. 1-2, str. 21-33
Privredni rast Srbije nakon krize - neto izvoz, konkurentnost i kontrola javne potrošnje
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: izvozna funkcija; jedinični troškovi rada; fiskalni multiplikatori
Sažetak
Budući održivi rast privrede Srbije mora da se bazira na rastu (neto) izvoza i većem učešću domaće štednje u finansiranju investicija. Ekonometrijska analiza determinanti izvoza, uvoza i rezultirajućeg neto izvoza data u ovom radu pokazuje da i u Srbiji, nasuprot dominantnom mišljenju u dvehiljaditim, devizni kurs ima značajnu ulogu. Dalje se pokazuje da je, nakon (snagom privrede) neopravdanog rasta vrednosti dinara tokom 2005. do septembra 2008. godine, došlo tokom krize do njegovog pada na srednjoročno održivi nivo. Srbija je, komparativno posmatrano, jedna od retkih tranzicionih privreda koja je padom vrednosti domaće valute povratila međunarodnu konkurentnost i tako postavila dobru osnovu za brzi rast (neto) izvoza. Drugo uporište rasta------ (neto) izvoza jeste rast BDP-a, a iza toga u osnovi stoje strukturne reforme na strani ponude koje treba da povećaju proizvodnju razmenjivih dobara. U radu se takođe pokazuje da rast tekuće javne potrošnje treba već sada usporiti kako bi se povećala domaća (državna) štednja i tako povećale javne investicije u infrastrukturu.
Reference
Arsić, M., Mladenović, Z., Nojković, A., Petrović, P. (2005) Makroekonometrijsko modeliranje privrede Srbije - Teorijske osnove i rezultati. Beograd: CES-MECON
Berglof, E. (2010) Recovery and reform. prezentacija Izveštaja o tranziciji EBRD-a, ebrd.com/transitionreport
Dobbs, R., Spence, M. (2010) Farewell to cheap capital?: The implications of long-term shifts in global investment and saving. McKinsey Global Institute, Dec
EBRD (2010) Transition Report
Ilzetzki, E., Mendoza, E.N., Vegh, C.A. (2010) How big (small?) are fiscal multipliers?. May
Ilzetzki, E., Mendoza, E.N., Vegh, C.A. (2009) How big are fiscal multipliers?. CEPR, Oct
Petrović, P., Gligorić, M. (2010) Exchange rate and trade balance: J-curve effect. Panoeconomicus, vol. 57, br. 1, str. 23-41
Reinhart, C., Rogoff, K. (2009) This time is different: Eight centuries of financial folly. Princeton University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1102021P
objavljen u SCIndeksu: 19.04.2011.

Povezani članci

Industrija (2015)
Veza između reformi i spoljnog duga u zemljama u tranziciji
Filipović Sanja, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Poreklo zablude o svrsi valutne klauzule
Begović Boris, i dr.

Ekonomika preduzeća (2016)
Inflaciono targetiranje i obaranje inflacije u Srbiji
Savić Nebojša, i dr.

prikaži sve [20]