Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Scientific Technical Review
2003, vol. 53, br. 4, str. 19-24
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 16/06/2008
Ponašanje naponsko-korozione prsline u konstrukciji od aluminijumske legure visoke čvrstoće
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd

Sažetak

Primenom mehanike loma (metoda konstantnog otvaranja prsline) izvršena su ispitivanja naponske korozije aluminijumske legure visoke čvrstoće. Ispitivanja su izvedena na DCB uzorcima u destilovanoj vodi i u 3,5% vodenom rastvoru NaCl sobne temperature. Dobijeni rezultati su primenjeni za predviđanje ponašanja prsline u konstrukciji (izloženoj istovremenom dejstvu zateznih naprezanja i korozione sredine), kao i proračun preostalog veka te konstrukcije. U slučajevima kada postojeća naponsko-koroziona prslina relativno brzo raste u datoj konstrukciji, razmatrana je mogućnost smanjenja primenjenog naprezanja do vrednosti kada prslina prestaje da raste (K1 niže od KISCC), mogućnost primene iste legure sa drugačijom termičkom obradom, kao i izvor druge legure koja ima veću otpornost prema naponskoj koroziji (veću vrednost za KISCC i nižu vrednost brzine rasta naponsko korozione prsline). Na kraju rada data je opšta blok šema dizajn/performans modela (prilagođena na osnovu radova Jacksona i Wighta) za slučajeve kada je naponska korozija preovlađujuća tokom eksploatacije.

Ključne reči

naponska korozija (SCC); ispitivanje mehanikom loma; aluminijumske legure; kritični faktor intenziteta napona (KISCC); brzina propagacije naponsko-korozione prsline; nerazarajuća metoda

Reference

*** (1997) Fatigue and fracture. u: Metals handbook, vol. 19, ASM
*** (1997) Failure analysis and prevention. u: Metals handbook, vol. 19, Ohio: ASM
*** (1997) Corrosion. u: Metals handbook, vol. 13, Ohio: ASM
Davis, J.R. (1999) Corrosion of aluminum and aluminum alloys. Metals Park, OH: American Society of Metals / ASM
Drobnjak, D.J. (1990) Mehanika loma i odabrani zadaci iz mehanike loma / Fracture mechanics and chosen problems from fracture mechanics. u: Physics of fractures, Beograd, material for MS studies
Fontana, M.G., Steahle, R.W., ur. (1972-1973) Advances in corrosion science and technology. New York: Plenum Press, vol. 2, vol. 3, and vol. 7
Gerberich, W.W., Gundersen, A.W. (1982) Design, materials selection and fracture analysis. u: Campbell J.E., Gerberich W.W. and Underwood J.H. [ur.] Application of fracture mechanics for selection of metallic structural materials, Ohio: ASM, Chapter 9, str. 311-365
Hertzberg, R.W. (1983) Deformation and fracture mechanics of engineering materials. New York, itd: Wiley
Jones, R.H., Gerberich, W.W., ur. (1985) Modeling environmental effects on crack growth processes. u: Proceedings of Symposium, Toronto, Canada
Ritchie, R.O. Environmentally assisted sub-critical crack growth. University of California, lecture manuscript
Speidel, M.O. (1975) Stress corrosion cracking of aluminum alloys. Metall. Trans, A, vol. 6A, str. 631-651