Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Obračun ciljnog troška u funkciji realizacije generičkih strategija
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs, ljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Ključne reči: strategija; diferenciranje; fokus; ciljni trošak na nivou proizvoda; ciljni trošak na nivou komponenti
Sažetak
Visokokonkurentno tržište nameće potrebu stalnog traganja za načinima da preduzeće proizvede i kupcima ponudi proizvod jedinstvenih karakteristika po nižoj ceni od konkurencije. Konkurentska prednost i bolja tržišna pozicija zavise od izbora odgovarajuće strategije, pri čemu preduzeća mogu izabrati neku od generičkih strategija. Koncept obračuna ciljnog troška jeste deo strategijskog procesa upravljanja troškovima i preduzećem. U njegovoj osnovi je nastojanje da se upravljajući troškovima u fazama koje prethode proizvodnji proizvoda, proizvede proizvod po niskim troškovima, a da se pri tome ne ugrozi njegova funkcionalnost i korisnost za kupce. Na taj način, ovaj koncept pruža dobru informacionu osnovu za realizaciju generičkih strategija preduzeća.
Reference
Cooper, R., Slagmulder, R. (2002) Target costing for new-product development: Component-level target costing. Journal of Cost Management, Sep/Oct
Cooper, R. (2002) Target costing for new-product development: Product level target costing. Journal of Cost Management, May/Jun
Cooper, R., Slagmulder, R. (1997) Target costing and value engineering. Portland: Portland Press
Cooper, R. (2002) Target costing for new-product development: Product-level target costing. Journal of Cost Management, July/Aug
Hilton, R.W. (2008) Managerial accounting. Boston: McGraw-Hill/Irwin
Horngren, C.T., Foster, G., Datar, S.M. (2003) Cost accounting: A managerial emphasis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, tenth edition
Kolter, M. (2010) Strategijski menadžment na delu četvrto izdanje. Beograd: Data status
Malinić, S.D. (2003) Target costing i konkurentske strategije. Ekonomske teme, vol. 41, br. 5, str. 15-24
Novićević, B., Antić, Lj., Sekulić, V. (2006) Troškovi kao faktor sticanja i održanja konkurentskih prednosti. Niš: Ekonomski fakultet
Novićević, B., Antić, L. (2000) Novi koncept upravljanja troškovima - obračun ciljnog troška. Računovodstvo, vol. 45, br. 9, str. 13-20
Porter, M.E. (1985) The competitive advantage of nations. New York: The Free Press
Sekerez, V. (2007) Koncept upravljanja troškovima kroz lanac snabdevanja. u: XXXVI simpozijuma Saveza računovođa i revizora Srbije, Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja - stanje i perspektive
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2012.

Povezani članci