Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 9, str. 93-116
Interpersonalne kompetencije i komunikacione veštine u službi personalnog i profesionalnog razvoja čoveka
Professional Stock Invest, Beograd

e-adresajelena.bajic011@gmail.com
Ključne reči: kompetencije; interpersonalna komunikacija; personalni i profesionalni razvoj
Sažetak
Čovekov celokupan rad na sebi, kao i njegova promišljanja i zapažanja, svoju konačnu potvrdu dobijaju tek kroz komunikaciju sa drugim ljudima. Posebno kroz interpersonalnu komunikaciju, jer usmena interpersonalna komunikacija zadovoljava kako emocionalne, tako i društvene i kognitivne ljudske potrebe. Stvaranje zdravog radnog ambijenta, radne motivacije zaposlenih, kao i dobre organizacione kulture, veoma zavisi od kvaliteta i učestalosti interpersonalne komunikacije. Čovekova potreba i traganje za celovitim personalnim i profesionalnim razvojem, uz uočenu i tržišno potkrepljenu potrebu za samorazumevanjem, razumevanjem kompleksnog sveta oko sebe i svog položaja i orijentacije u njemu, dovode do razvoja savremenih komunikoloških modela za unapređenje personalnih i profesionalnih kompetencija. Stoga se uočava potreba primene savremenog načina komunikacije i u korporativnom svetu i to na svim nivoima, jer čovek nije podvojeno biće i njegovi privatni i poslovni problemi, ambicije i zahtevi se prožimaju i utiču na njegovu radnu sposobnost. U tom obuhvatno personalno-profesionalnom prostoru javljaju se i nadmeću različite ponude, koje, u skladu sa svojim teorijskim polazištima, motivima i ciljevima, koriste različite komunikacione pristupe i strategije koji mogu da idu i do manipulativnih.
Reference
Atkinson, V.M. (2011) Unutrašnja dinamika koučinga. Beograd: NLP Centar
Bahtijarević-Šiber, F. (1999) Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing
Bajić, J. (2012) Interni PR u privrednim organizacijama - uticaj interpersonalne komunikacije na motivacju zaposlenih. Beograd: Megatrend univerzitet - Fakultet za kulturu i medije, Master rad
Bern, E. (1947) Um u akciji. New York: Brandom House
Bern, E. (1963) Struktura i dinamika organizacija i grupa. New York: Brandom House
Ivanković, V. (2007) Pojam kompetencije / Competence Vs. Competency. Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, prema A practical Guide to competencies, Whiddett i Hollyforde): CIPD
Kolaković, M. (2003) Teorija intelektualnog kapitala. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
Marinof, L. (2014) Platon a ne Prozak-primena drevne mudrosti u rešavanju svakodnevnih problema. Beograd: Plato
Maslov, A.H. (2004) Psihologija u menadžmentu. Novi Sad: Adizes
Mccormack, M.H. (1984) What they don, t teach you at Harvard Businesss Scholl. New York: Bantham Books
Miletić, M., Miletić, N. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend univerzitet
Milivojević, T. (2011) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Megatrend univerzitet
Orwell, G. (1953) A Collection of Essays. New York: Harcourt Brace
Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija. Zagreb: Alinea
Stewart, I., Joines, V. (2006) Šta je Transakciona analiza?. Chapel Hill, N.C: Southeast Institute for Group and Family Therapy, 103 Edwards Ridge Rd. 275141996: Copyright
Stjuart, I., Džoins, V. (2011) Savremena trransakciona analiza. Novi Sad: Psihopolis institut
Stjuart, T. (2013) Komunikacija principi i konteksti. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1709093B
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka