Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2010, vol. 59, br. 3, str. 412-424
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/02/2011
Osobenost vršnjačkih odnosa u uslovima edukacije kod dece s lakom intelektualnom ometenošću
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresa: japundza@neobee.net, adjuriczdravkovic@yahoo.com

Sažetak

Cilj ovako koncipiranog istraživanja odnosi se na definisanje osobenosti vršnjačkih odnosa kod dece s lakom intelektualnom ometenošću (LIO), kao i identifikovanje onih karakteristika koje su statistički značajno povezane s opštim školskim uspehom. Osnovna svrha ovog istraživanja odnosila se na je potrebnu definisanja vršnjačkih odnosa u okviru populacije dece sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, s obzirom na činjenicu da većina istraživanja kao glavni cilj postavlja procenu vršnjačkih odnosa između dece tipičnog razvoja i dece sa LIO. Trideset i tri s LIO, starosti 8-12 godina ispitano je Skalom problema sa vršnjacima koja je preuzeta iz Upitnika snaga i teškoća. Našim rezultatima ukazano je na visoku povezanost između opšteg školskog uspeha i kvaliteta razvijenosti vršnjačkih odnosa kod dece s LIO. Takođe, istraživanjem je ukazano da više od polovine ispitanog uzorka ima kvalitetnu vršnjačku interakciju, većina njih ima najbolje prijatelje i vole ih druga deca. U zaključku razmatranja, u odnosu na izvedeno istraživanje, navedene su praktične implikacije istraživanja koje se odnose na potrebu za definisanjem programa poželjnih oblika ponašanja kod dece s LIO. Poželjne oblike ponašanja moraju da realizuju kako roditelji, tako i nastavnici i deca.

Ključne reči

Reference

Christenson, S.L. (2003) The Family-School Partnership: An Opportunity to Promote the Learning Competence of All Students. School Psychology Quarterly, (18 -4), 454-482
Coleman, J.C., Hendry, L.B. (1999) The Nature of adolescence. London: Routlidge
Dautović, S. (2007) Relacije između školskog uspjeha i stavova o sukobima. Odgojne znanosti, 170, 107-117
Dobbs, J., Arnold, D. (2009) Relationship between preschool teachers reports of childrens behavior and their behavior toward those children. School Psychology Quarterly, 250, 95-105
Đurić-Zdravković, A., Japundža-Milisavljević, M. (2009) Istraživanja u specijalnoj pedagogiji. u: Radovanović D. [ur.] Neki bihejvioralni problemi dece sa lakom intelektualnom ometenošću, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 493-505
Gašić-Pavišić, S.Ž. (2002) Vršnjačko socijalno ponašanje dece sa smetnjama u razvoju. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 5, str. 452-470
Goodman, R., Meltzer, H., Bailey, V. (1998) The strengths and difficulties questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version. European Child & Adolescent Psychiatry, 7(3): 125-130
Goodman, R. (1997) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5): 581-586
Jones, W.H. (1982) Loneliness and social behavior. u: Peplau L.A., D. Perlman [ur.] Loneliness, current theory, research and therap, New York: John Wiley & Sons, 238-255
Kalin, J., Valenčić-Zuljan, M. (2006) Škola kao faktor prevencije - uloga razrednog učiteljskog zbora i razredne zajednice. Pedagoška stvarnost, vol. 52, br. 7-8, str. 639-649
Klarin, M. (2002) Dimenzije obiteljskih odnosa kao prediktori vršnjačkim odnosima djece školske dobi. Društvena istraživanja, 4-5, 805-825
Klarin, M. (2002) Osjećaj usamljenosti i socijalno ponašanje djece školske dobi u kontekstu socijalne interakcije. Ljetopis socijalnog rada, 9, 249-248
Kratochwill, R., McDonald, L., Joel, L., Scalia, P., Coover, M.A. (2009) Families and schools together: An experimental study of multi-family support groups for children at risk. Journal of School Psyscology, 47, 245-265
Krnjajić, S.B. (2002) Vršnjački odnosi i školsko postignuće. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 34, str. 213-235
Lamb, M.E., Nash, A. (1989) Infant-mother attachment, sociability, and peer competence. u: Berndt T.J., G.W.Ladd [ur.] Peer relationships in child development, New York: Wiley
Mackinnon-Lewis, C., Starnes, R., Volling, B., Johnson, S. (1997) Perceptions of parenting as predictors of boys' sibling and peer relations. Developmental Psychology, 33(6): 1024-1031
Mercer, S.H., Mcmillen, J.S., Derosier, M.E. (2009) Predicting change in children's aggression and victimization using classroom-level descriptive norms of aggression and pro-social behavior. Journal of School Psychology, 47(4): 267-289
Neppl, T.K., Conger, R.D., Scaramella, L.V., Ontai, L.L. (2009) Intergenerational continuity in parenting behavior: Mediating pathways and child effects. Developmental Psychology, 45(5): 1241-1256
Parten, M.B. (1932) Social participation among preschool children. Journal of Abnormal and Social Psychology, 27, 243-269
Peplau, L.A., Perlman, D. (1982) Perspectives of loneliness. u: Peplau L.A., D. Perlman [ur.] A sourcebook of current theory, research and therapy, New York: John Wiley & Sons, str. 101-184
Prpić, I. (2006) Vršnjačko nasilje među djevojčicama. Ljetopis socialnog rada, 13, 315-330
Spasenović, V.Z. (2003) Vršnjačka prihvaćenost/odbačenost i školsko postignuće. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 267-288
Spasenović, V.Z. (2004) Prosocijalno ponašanje i školsko postignuće učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 131-150
Vujačić, M. (2006) Problemi i perspektive dece sa posebnim potrebama. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 190-204
Wasik, B.H., Wasik, J.L., Frank, R. (1993) Sociometric characteristics of kindergarten children at risk for school failure. Journal of School Psychology, vol. 31, 241-257
Wentzel, K.R., Asher, S.R. (1995) The academic lives of neglected, rejected, popular, and controversial children. Child Dev, 66(3): 754-63
Zimmer-Gembeck, M., Geiger, T., Crick, N. (2005) Relational and physical aggression, prosocial behavior, and peer relations: Gender moderation and bidirectional associations. Journal of Early Adolescence, 25(4): 421-452