Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2015, vol. 64, br. 2, str. 285-299
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/07/2015
doi: 10.5937/nasvas1502285S
Motivisanost nastavnika osnovne škole za promene u nastavi
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: jsefer@rcub.bg.ac.rs

Projekat

Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak

Motivisanost nastavnika predstavlja prvi uslov za uspešno uvođenje promena i njihovo održavanje u nastavi. Cilj ovog rada je da prikaže rezultate istraživanja motivisanosti nastavnika jedne osnovne gradske škole za promene koje su uvedene tokom jednogodišnjeg ogleda pod nazivom Trolist. Cilj ogleda je bio da ispita da li praktikovanje igre, istraživanja, dijaloga, rešavanja problema, rada u grupi i na projektima podstiče inicijativu, saradnju i stvaralački rad učenika i kakvi se problemi pritom javljaju. Primenjena je sumativna i formativna evaluacija kvalitativnog i kvantitativnog tipa i u okviru nje intervjui pomoću kojih su od nastavnika i stručne službe škole prikupljeni podaci o motivisanosti nastavnika za primenu pomenutih nastavnih metoda. Rezultati fluktuiraju, neznatno rastu i pokazuju da je prosečna motivisanost relativno visoka. Motivaciji doprinose i facilitatori, kao i iskustvo refleksivne prakse na stručnim većima. Problemi u motivisanju nastavnika su: strah od nepoznatog; nedostatak spoljnih podsticaja, tehničkih uslova i vremena; nedovoljna usklađenost novina sa predmetnim sadržajima, uzrastom učenika i nastavnim programima jer su orijentisani na reprodukciju. Potrebno je bolje inicijalno obrazovanje za nastavnički poziv, više materijala, uglednih časova, posmatranja časova kolega, poboljšanje programa i statusa nastavnika, a manje dodatne administracije. Promene treba uvoditi postepeno i održavati ih i posle ogleda.

Ključne reči

Reference

Addison, R., Brundrett, M. (2008) Motivation and demotivation of teachers in primary schools: the challenge of change. Education 3-13, 36(1): 79-94
Anderson, J.R. (1995) Cognitive psychology and its implications. New York: W.H. Freeman and Company
Baucal, A., Pavlović, B.D., Đurić, V., Tošković, O., Radišić, J., Stanković, D., Buđevac, N. (2009) Školska motivacija učenika u Srbiji - istraživački izveštaj. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Bransford, J., Sherwood, R., Vye, N., Rieser, J. (1989) Poučavanje mišljenja i rješavanja problema - temelji istraživanja. u: Kovačević M., Šoljan N.N. [ur.] Psihologijska znanost i edukacija, Zagreb: Školske novine, str. 109-138
Dansky, J.L., Silverman, I.W. (1973) Effects of play on associative fluency in preschool-aged children. Developmental Psychology, 9(1): 38-43
de Bono, E. (1985) Six thinking hats: An essential approach to business management. New York: Little, Brown & Company
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000) The. Psychological Inquiry, 11(4): 227-268
Đerić, I., Bodroža, B., Lalić, V.N. (2012) Inicijativa i autonomna motivacija. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa, saradnja - novi pristup obrazovanju - I deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 125-152
Ennis, R.H. (1996) Critical thinking. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Huizinga, J. (1970) Homo ludens - o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Matica hrvatska
Hutt, C. (1976) Exploration and play in children. u: Bruner J.S., Jolly A., Sylva K. [ur.] Play - its role in development and evolution, London: Harell Hatson & Viney, pp. 28-46
Kunter, M., Holsberger, D. (2014) Loving teaching: Research on teacher's intrinsic orientation. u: Richardson P.W., Karabenick S.A., Watt H.M.G. [ur.] Teacher motivation: Theory and practice, New York: Routledge, pp. 90-110
Milin, V. (2012) Dijalog kao podsticaj stvaralaštva, inicijative i saradnje učenika u nastavi. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu - II deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 187-212
Pešić, J., Mirkov, S. (2012) Metakognitivni procesi u rešavanju problema - kritičko mišljenje kao deo stvaralačkog procesa. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu - II deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 267-288
Radišić, J. (2012) Uloga slobodnih aktivnosti u podsticanju stvaralačkog rada, inicijative i saradnje - kognitivni i socijalni aspekt. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu - II deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 411-430
Richardson, P.W., Karabenick, S.A., Watt, H.M.G., ur. (2014) Teacher Motivation: Theory and Practice. New York: Routledge
Sharan, S. (1990) The group investigation approach to cooperative learning. u: Brubacher M., Payne R., Rickeit K. [ur.] Perspectives on Small Group Learning, Oakville: Rubicon Publishing Inc, pp. 29-42
Shiever, S.W., Maker, C.J. (1997) Enrichment and acceleration: An overview and new directions. u: Colangelo N., Davis G.A. [ur.] Handbook of Gifted Education, Boston: Allyn and Bacon, pp. 113-125, 2nd ed
Skinner, E.A., Belmont, M.J. (1993) Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology, 85(4): 571-581
Slavin, R.E. (1980) Cooperative learning. Review of Educational Research, vol. 50, br. 2, str. 315-342
Smith, K.P. (1984) The relevance of fantasy play. u: Cowie H. [ur.] The Development of Children Imaginative Writing, New York: St. Martin's Press, pp. 12-31
Sternberg, J.R. (1999) Handbook of creativity. Cambridge: University Press
Šefer, J. (2012) Trefoil: A new approach to education - basic components. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa, saradnja - novi pristup obrazovanju - I deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 221-252
Šefer, J. (2012) Stvaralačko ponašanje. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa, saradnja - novi pristup obrazovanju - I deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 95-124
Šefer, J. (2012) Igra i mašta u nastavi - eksponent divergentnog mišljenja i podsticaj stvaralačkog procesa, inicijative i saradnje. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu - II deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 213-241
Šefer, J., Radišić, J., Jošić, S. (2012) Istraživački rad i rešavanje problema kao podsticaj stvaralaštva, inicijative i saradnje u nastavi. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu - II deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 243-266
Ševkušić, S., Stanković, S. (2012) Saradnja. u: Šefer J., Ševkušić S. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa, saradnja - novi pristup obrazovanju - I deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 153-182
Wallach, M.A. (1970) Creativity. u: Mussen P.H. [ur.] Carmichael's manual of child psychology, New York: John Wiley & Sons, Vol. 1, pp. 1211-1272