Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2015, vol. 28, br. 1, str. 25-41
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/07/2015
doi: 10.5937/inovacije1501025M
Podsticanje kritičkog mišljenja kod učenika - stavovi i aktivnosti nastavnika
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: smirkov@ipi.ac.rs

Projekat

Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)

Sažetak

U radu su analizirani rezultati dobijeni ispitivanjem nastavnika o njihovim stavovima prema podsticanju kritičkog mišljenja kod učenika i o meri u kojoj preduzimaju aktivnosti usmerene na podsticanje kritičkog mišljenja u nastavi. Ispitivanje stavova i aktivnosti nastavnika deo je obimnijeg istraživanja o podsticanju stvaralaštva, inicijative i saradnje u nastavi. Nastavnici osnovnih škola u Srbiji (N=1441) ispitani su upitnikom zatvorenog tipa, sastavljenim za potrebe ovog istraživanja. Postavljen je cilj da se utvrde struktura i zastupljenost stavova koje nastavnici izražavaju prema podsticanju kritičkog mišljenja kod učenika i aktivnosti usmerenih na podsticanje kritičkog mišljenja koje preduzimaju u nastavi, kao i da se ispitaju odnosi između stavova i aktivnosti. Proveravana je mogućnost predviđanja aktivnosti nastavnika usmerenih na podsticanje kritičkog mišljenja na osnovu njihovih stavova. Prema dobijenim nalazima, nastavnički stavovi mogu se opisati pomoću pet faktora, a aktivnosti usmerene na podsticanje kritičkog mišljenja su grupisane u tri faktora. Potvrđeno je da postoje značajne veze između stavova i aktivnosti nastavnika. Pojedine aktivnosti nastavnika mogu se predvideti na osnovu njihovih stavova, a najznačajniji prediktor svih ispitivanih aktivnosti usmerenih na podsticanje kritičkog mišljenja u nastavi jeste spremnost na podsticanje nezavisnog mišljenja, učeničkih pitanja i diskusije na času.

Ključne reči

podsticanje kritičkog mišljenja; stavovi nastavnika; aktivnosti nastavnika; osnovna škola

Reference

Antić, J.S., Gošović, R., Grahovac, V., Krnjaić, Z., Lazarević, D., Moskovljević, J., Babić, P.D., Pešić, J., Plut, D., Stepanović, I. (2007) Kultura kritičkog mišljenja. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta
Ennis, R.H. (1996) Critical thinking. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Facione, P.A. (2010) Critical thinking: What it is and why it counts. Millbrae, CA: California Academic Press
Friedel, C., Irani, T., Rhoades, E., Fuhrman, N., Gallo, M. (2008) It’s in The Genes: Exploring Relationships Between Critical Thinking and Problem Solving in Undergraduate Agriscience Students’ Solutions to Problems in Mendelian Genetics. Journal of Agricultural Education, 49(4): 25-37
Genc, S.Z. (2008) Critical thinking tendencies among teacher candidates. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(1), 107-116
Laird, T.F. N. (2005) College Students? Experiences with Diversity and Their Effects on Academic Self-Confidence, Social Agency, and Disposition toward Critical Thinking. Research in Higher Education, 46(4): 265-387
Mazer, J.P., Hunt, S.K., Kuznekoff, J.H. (2007) Revising General Education: Assessing a Critical Thinking Instructional Model in the Basic Communication Course. Journal of General Education, 56(3-4): 173-199
Mirkov, S., Pešić, J. (2012) Metakognitivni procesi u rešavanju problema - kritičko mišljenje kao deo stvaralačkog procesa. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - implikacije za obrazovnu praksu - II deo, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 267-288
Mirkov, S., Ćirović, I. (2013) Odnos nastavničkih uverenja o kritičkom mišljenju i aktivnosti usmerenih na podsticanje kritičkog mišljenja kod učenika. u: Vujačić M., Stanišić J. [ur.] Pedagoška istraživanja i školska praksa, Inovativni pristupi obrazovanju, XVI naučna konferencija, 25. oktobar 2013 godine, Zbornik rezimea, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 36-37
Pešić, J. (2008) Kritičko mišljenje - od logike do emancipatorne racionalnosti. Beograd: Institut za psihologiju
Pešić, J. (2011) Sličnosti i razlike u konceptualizovanju kritičkog mišljenja. Psihološka istraživanja, vol. 14, br. 1, str. 5-23
Pešić, J.M. (2003) Kritičko mišljenje između pomodarstva i promišljanja - ka teorijskom utemeljenju koncepta. Psihologija, vol. 36, br. 4, str. 411-423
Schamber, J.F., Mahoney, S.L. (2006) Assessing and Improving the Quality of Group Critical Thinking Exhibited in the Final Projects of Collaborative Learning Groups. Journal of General Education, 55(2): 103-137
Vlahović, B.M. (2011) Nastavnik u ulozi moderatora i facilitatora razvoja kritičkog mišljenja učenika. Pedagogija, vol. 66, br. 4, str. 589-607