Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2007, br. 8, str. 113-122
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 16/09/2008
Razvijanje kritičkog mišljenja učenika kao cilj i zadatak nastave matematike
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149054: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika u skladu sa evropskom orijentacijom

Sažetak

Polazeći od činjenice da je kritičko mišljenje sposobnost koju u većoj ili manjoj meri poseduje svaki normalno razvijen učenik, autori skreću pažnju na dva pitanja. Prvo, na pojam kritičko mišljenje u opštem smislu te reči drugo, na kritičko mišljenje kao cilj i zadatak nastave matematike u mlađim razredima osnovne škole. Odgovarajući na postavljena pitanja, autori ukazuju na svu kompleksnost problema, potrebu njegovog daljeg istraživanja i neophodnost da se ovaj zadatak konkretizuje, odnosno da se pojam kritičko mišljenje operacionalizuje i da se njegovom razvijanju u procesu nastave matematike posveti više pažnje.

Ključne reči

Reference

*** (1976) Zajednički plan i program obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi. Prosvetni glasnik SRS, Beograd, broj 6, 7, 8 i 9
*** (1990) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik SRS, br. 5
*** (2003) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 62, 64
*** (1990) Plan osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 4
Dejić, M. (2003) Matematičke sposobnosti. u: Božin A.i dr. [ur.] Daroviti i šta sa njima, Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Dejić, M., Egerić, M.R. (2003) Metodika nastave matematike. Jagodina: Učiteljski fakultet
Despotović, M.L. (1997) Znanje i kritičko mišljenje u odraslom dobu. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Đorđević, J.Đ. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Ennis, H.R. (1987) A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. u: Baron J., R. Sternberg [ur.] Teaching Thinking, San Francisco, CA, itd: W.H. Freeman Publishing
Ennis, R.H. (1992) The degree to which critical thinking is subject specific: Clarification and needed research. u: Norris S.P. [ur.] The generalizability of critical thinking, New York: Teachers College Press
Ennis, R.H. (1996) Critical thinking. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Ennis, R.H. (2002) An outline of goals for a critical thinking curriculum and its assessment. http://faculty.ed.uiec.edu/rhennis
Kalin, B. (1982) Logika i oblikovanje kritičkog mišljenja. Zagreb: Školska knjiga
Kvaščev, R. (1977) Razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mandić, P.B. (1999) Uvodno izlaganje na Okruglom stolu - ličnost-centar vaspitanja. Pedagogija, br. 1-2
Mcpeck, J.E. (1981) Critical thinking and education. New York: St. Martin's Press
Pavlović-Babić, D., Krnjaić, Z.T., Pešić-Matijević, J., Gošović, R. (2001) Struktura sposobnosti i veština kritičkog mišljenja. Psihologija, vol. 34, br. 1-2, str. 195-208
Pešić, J.M. (2003) Kritičko mišljenje između pomodarstva i promišljanja - ka teorijskom utemeljenju koncepta. Psihologija, vol. 36, br. 4, str. 411-423
Pešić, J.M. (2004) Kritičko mišljenje u nastavi psihologije - iskustva jednog programa. Nastava i vaspitanje, vol. 53, br. 4-5, str. 330-342
Plut, D., Pavlović-Babić, D., Gošović, R., Krnjaić, Z.T., Pešić, J., Stepanović, I., Lazarević, D.A., Antić, S., Petrović, D.S. (2001) Kultura kritičkog mišljenja - bazični priručnik. Beograd: Institut za psihologiju
Potkonjak, N.M., i dr., ur. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M. (1988) Vaspitavanje kritičkog mišljenja kod učenika. Pedagoška stvarnost, 6, 405-414
Špijunović, K. (2005) Stvaralačko mišljenje i matematičko obrazovanje. Užice: Učiteljski fakultet
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI, 1, str. 692
Trebješanin, Ž.M. (2000) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture