Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 30, br. 2-3, str. 297-308
Uloga socijalno-terapijskog metoda u psihoterapiji adolescentne krize
Sažetak
U radu su opisane osnovne karakteristike adolescentne krize i savremene porodice čije unutarporodične veze postaju sve labavije. Prikazana su tri slučaja kojima smo socijalno-terapijskim metodom nadopunili određene uloge koje je klasična porodica imala. Pomogli smo našim pacijentima da odaberu socijalne grupe koje su najadekvatnije dinamici njihovih osećanja i osećajnih potreba i vodili smo ih delimično ka integraciji-reintegraciji u grupu vršnjaka, sličnih interesovanja, kojoj pripadaju. Psihoterapija i socioterapija se ovde udružuju i idu ka istom cilju, ali se razlikuju u odnosu na teme i strukture kojima se bave. I dalje ostajemo upitni pred dilemom do koje mere možemo stapati psihoterapijske i socioterapijske aktivnosti u radu sa adolescentima.
Reference
Bojanin, S.S., Radulović, K. (1988) Socijalna psihijatrija razvojnog doba. Beograd: Naučna knjiga
Bojanin, S.S. (1991) Fantazam i fantazija u duševnom razvoju mladih. Psihijatrija danas, vol. 23, br. 3, str. 169-181
Bojanin, S.S. (1997) Socioterapijski klubovi za adolescenate. u: Petrović D. i Sedmak T. [ur.] Metode grupnog socijalnog rada, Beograd: Fakultet političkih nauka / FPN - NI centar za socijalni rad i socijalnu politiku, str. 321-324
Chessick, R.D. (1996) Heidegger's 'Authenticity' in the psychotherapy of adolescents. American Journal of Psychotherapy, vol. 50, str. 208-216
Ćurčić, V. (1996) Paradoksi adolescencije: Kroz samoubistvo do ubistva, kroz smrt do besmrtnosti. Psihijatrija danas, vol. 28, br. 1-2, str. 133-143
Graber, J.A., Lewinsohn, P.M., Seeley, J.R., Brooks-Gunn, J. (1997) Is psychopathology associated with the timing of pubertal development?. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36(12): 1768-76
Kaličanin, P. (1997) Psihijatrija. Beograd: Velarta
Kolar, D. (1996) Neurotski poremećaji u prošlosti i danas - komparativna analiza i psihodinamika. Beograd: Medicinski fakultet, magistarski rad
May, R. (1980) Psihologija i ljudska dvojba. Zagreb: Naprijed
Opalić, P.D. (1992) Humanistička psihoterapija. u: Tadić Nevenka i dr. [ur.] Psihoanalitička psihoterapija dece i mladih, Beograd: Naučna knjiga, str. 80-81
Pejović, M. (1997) Porodica i psihopatologija. Beograd: Savremena administracija
Rodžers, K. (1985) Kako postati ličnost. Beograd: Nolit
Sedmak, T., Đorđević-Banković, V. (1997) Grupna terapija adolescenata - praktični prikaz. u: Petrović D. i Sedmak T. [ur.] Metode grupnog socijalnog rada, Beograd: Fakultet političkih nauka / FPN - NI centar za socijalni rad i socijalnu politiku, str. 182-185
Tomori, M. (1992) Psihoterapija mladih od 15 do 18 godina. u: Tadić Nevenka i dr. [ur.] Psihoanalitička psihoterapija dece i mladih, Beograd, str. 282-287
Vincent, M. (1997) Kakav kraj za adolescenciju?. Beograd: Institut za mentalno zdravlje
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka