Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2008, vol. 62, br. 1-2, str. 142-158
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Teorijska priprema u treningu mladih odbojkašica
Srednja škola, Barajevo

e-adresa: mr.stejo@gmail.com

Sažetak

Cilj istraživanja bio je da se, putem anketiranja trenera i odbojkašica kadetskog uzrasta, utvrdi u kojoj meri i u kom obliku se teorijska priprema primenjuje u treningu mladih odbojkašica. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 196 odbojkašica kadetskog uzrasta (odbojkašice rođene 1991. godine i mlađe) i 37 trenera koji rade u klubovima iz Beograda i okoline. Primenom odgovarajućih statističkih procedura (deskriptivna i komparativna statistika, kvantitativna i kvalitativna analiza) dobijeni su sledeći rezultati: većina trenera i odbojkašica kadetskog uzrasta se slaže da teorijska priprema ima veliki značaj za uspeh u trenažnom procesu mladih odbojkašica; sa teorijskom pripremom treba početi u pionirskom i mlađem uzrastu; najveći broj trenera (70%) koristi trenažni oblik teorijske pripreme, dok je vantrenažni oblik znatno manje zastupljen; po mišljenju trenera, veliki broj odbojkašica dobro prihvata i učestvuje u ovom vidu pripreme; odbojkašice smatraju da ovaj vid pripreme sportista može biti zanimljiviji, ali većina njih ipak ne želi da im teorijsku pripremu, osim trenera, sprovodi neko drugi. Opšti zaključak je da se teorijska priprema u radu sa mladim odbojkašicama kadetskog uzrasta sprovodi na zadovoljavajućem nivou, ali da dalji razvoj i češću ili konstantnu primenu u trenažnom procesu usporavaju nedostatak materijalno-tehničkih uslova klubova i nivo stručne osposobljenosti trenera.

Ključne reči

Reference

Baxter-Jones, A.D. (1995) Growth and development of young athletes: Should competition levels be age related?. Sports Med, 20(2): 59-64
Blanksby, B.A., Bloomfield, J., Elliot, B.C., Ackland, T.R., Morton, A.R. (1986) The anatomical and physiological characteristics of pre-adolescent males and females. Aust Paediatr J, 22(3): 177-80
Bompa, O.T. (2000) Cjelokupni trening za mlade pobjednike. Zagreb: Hrvatski košarkaški savez
Fraser, J., Cfti, T. (2006) Young sports: implementing findings and moving forward with research. Retreived December 21, 2006 from http://www.athleticinsight.com/Vol81ss3/Youthsports
Fratrić, F. (2006) Teorija i metodika sportskog treninga. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport
Harre, D. (1973) Priručnik za trenere. Beograd: Sportska knjiga
Koprivica, V.J. (1998) Osnove sportskog treninga. Čajetina: Kulturno sportski centar
Koprivica, V.J., Jelušić, V. (1991) Neki aspekti stvaralaštva trenera. Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, Beograd, br. 2, str. 34
Kostić, R., Kalajdžić, D. (1995) Odbojka-metodika sportske pripreme. Niš - Novi Sad: SIA
Lazarević, L.S. (1994) Psihološka priprema sportista. Beograd: Fakultet fizičke kulture