Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2003-2004, vol. 57-58, br. 1-4, str. 102-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
Specifičnost psihološke pripreme rvača
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bRepublički zavod za sport, Beograd

Sažetak

Jaka konkurencija na velikim međunarodnim takmičenjima zahteva od rvača izvanrednu fizičku, tehničku i taktičku pripremljenost, ali i psihološku stabilnost i usredsređenost pažnje. Kao posebno osetljiva faza izdvaja se iščekivanje i saznavanje rezultata žreba, a za uspešan nastup je, pored dobre motivisanosti i psihološke stabilnosti, potrebno rvača aktivirati za borbu. U pripremi za takmičenje treba koristiti trening takmičenja sa povećanim psihološkim opterećenjem. Idealno je postojanje kvalitetne i zdrave konkurencije za mesto u timu, i tome treba posvetiti posebnu pažnju u pripremi rvača.

Ključne reči

motivacija; aktivacija; psihološko opterećenje; emocionalna stabilnost

Reference

Birjukov, A.A., Kafarov, N.A., Lukjanov, A.G. (1986) Neke metodske osobenosti primene masaže u zagrevanju rvača. Teorija i praksa fizičke kulture, Moskva, 11
Havelka, N.N., Lazarević, L. (1984) Motivacija za bavljenje sportom. Beograd: JZFKMS
Katel, R.B. (1984) Naučna analiza ličnosti. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Kejn, D.E. (1984) Psihologija i sport - psihološki vidovi fizičkog vaspitanja i sporta. Beograd: Nolit
Lazarević, L.S. (1987) Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd: Partizan
Lazarević, L.S. (1994) Psihološka priprema sportista. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Novikov, A.A. (1971) Sportivnaja borba. Moskva: Fizkul'tura i sport
Vanek, M. (1974) Psihologija i vrhunski sport. Beograd: Partizan