Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2014, vol. 68, br. 1, str. 63-74
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/06/2014
doi: 10.5937/fizkul1401063J
Relacije morfoloških karakteristika i maksimalne potrošnje kiseonika učenika četvrtog razreda osnovne škole u odnosu na pol
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska, BiH

e-adresa: jaki_bl@yahoo.com

Sažetak

Na uzorku od 71 ispitanika, i to 37 dječaka i 34 djevojčice, uzrasta četvrtog razreda osnovne škole, odnosno 9 godina +/- 6 mjeseci, izvršena je procjena povezanosti i predikcije maksimalne potrošnje kiseonika na osnovu mjera morfološkog prostora. Maksimalna potrošnja kiseonika je mjerena indirektnom metodom, pomoću terenskog testa maksimalnog višestepenog opterećenja povratnim trčanjem na 20 metara. Prostor morfologije je analiziran na osnovu 5 mjera longitudinalne dimenzionalnosti, 4 mjere voluminoznosti i mase tijela i 3 mjere transverzalne dimenzionalnosti. Rezultati korelacione analize su pokazali da kod oba pola ne postoji statistički značajna povezanost rezultata maksimalne potrošnje kiseonika i mjera londitudinalne dimenzionalnosti, a regresiona analiza je potvrdila da ne postoji statistički značajna predikcija maksimalne potrošnje kiseonika na osnovu mjera longitudinalne dimenzionalnosti. Dok je korelaciona analiza utvrdila da dio mjera voluminoznosti i mase tijela i transverzalne dimenzionalnosti imaju statistički značajnu povezanost samo kod ispitanica ženskog pola sa rezultatima maksimalne potrošnje kiseonika. Regresiona analiza je pokazala statistički značajnu predikciju maksimalne potrošnje kiseonika na osnovu djela mjera voluminoznosti i mase tijela i transverzalne dimenzionalnosti. Utvrdilo se da će ispitanice ženskog pola sa većim volumenima natkoljenice i potkoljenice, odnosno sa manjim dijametrima zgloba koljena i skočnog zgloba ostvariti bolje rezultate na primjenjenom testu, a samim tim i veću maksimalnu potrošnju kiseonika.

Ključne reči

longitudinalna dimenzionalnost; voluminoznost i masa tijela; transverzalna dimenzionalnost; test maksimalnog višestepenog opterećenja; povratna trčanja na 20 m

Reference

*** (2014) Beep test VO2max calculator. 20.01. Topend sport & Science resource, Dostupno (20.01.2014) na: h
Bijelić, S., Simović, S. (2005) Trenažna tehnologija u radu sa mladim sportistima. Banja Luka: Sekretarijat za sport i omladinu u Vladi republike Srpske
Boreham, C.A., Paliczka, V.J., Nichols, A.K. (1990) A comparison of the PWC170 and 20-MST tests of aerobic fitness in adolescent schoolchildren. J Sports Med Phys Fitness, 30(1): 19-23
Jakovljević, V., Bijelić, S., Jovanović, S., Božić, I., Vukić, Ž. (2013) Relationship between morphological characteristics and impact of coordination and explosive strength of students 12 years old. u: Proceedings of Scientific Conference FIS COMMUNICATIONS 2013 in Physical Education, sport and recreation and I International Scientific Conference,, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, : 234-246
Leger, L.A., Lambert, J. (1982) A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict VO2 max. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 49(1): 1-12
Machoney, C. (1992) 20-MST and PWC 170 vallidity in non-Caucasian children in the UK. British Journal of Sports Medicine, 26(1): 45-47
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i tehnologija sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Malacko, J. (1991) Osnove sportskog treninga - kibernetički pristup. Novi Sad: J. Malacko
Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Mikić, B., Biberović, A., Mačković, S. (2001) Univerzalna škola sporta. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Mikić, B., Bjeković, G. (2004) Biomehanika sportske lokomocije. Pale: Fakultet fizičke Kulture Pale
Mitić, D., Ropret, R., Višnjić, D., Radisavljević, D. (1997) Izdržljivost učenika I. Razreda mjerena testom maksimalnog višestepenog opterećenja povratnim trčanjem na 20-m. u: Uloga nastavnika u svetu koji se menja, Aranđelovac: Univerzitet u Novom Sadu, : 214-219
Molnar, S., Smajić, M. (2008) Relacije između sistema specifičnih motoričkih varijabli i sistema morfoloških varijabli dečaka u fudbalskoj školi. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 319-323
Naughton, L.M., Cooley, D., Kemey, V., Smith, S. (1996) A comparision of two different shuttle run test for the estimation of VO2 max. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 36(2): 85-89
Stanković, V. (2007) Osnove primjene kineziologije. Leposavić: Univerzitet u Prištini, Fakultet za fizičku kulturu
Šentija, D. (2010) Fiziologija sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb
Tončev, I. (2000) Osnove biomehanike sa primenom u atletici. Beograd: VŠ za sportske trenere
van Mechelen, W., Hlobil, H., Kemper, H.C.G. (1986) Validation of two running tests as estimates of maximal aerobic power in children. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 55(5): 503-506
Wong, P., Chamari, K., Dellal, A., Wisløff, U. (2009) Relationship Between Anthropometric and Physiological Characteristics in Youth Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(4): 1204-1210
Živanić, S., Životić-Vanović, M., Mijić, R., Dragojević, R. (1999) Aerobna sposobnost i njena procena Astrandovim testom opterećenja na bicikl-ergometru. Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije