Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2014, br. 8, str. 259-268
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 10/05/2015
doi: 10.5937/zrufpl1408259P
Uticaj dva različita kineziološka tretmana na razvoj motoričkih sposobnosti učenika mlađeg školskog uzrasta
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresa: vladan.pelemis@uf.bg.ac.rs

Projekat

Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Sažetak

Na uzorku od 66 učenika (33 dečaka i 33 devojčice), koji su pohađali četvrti razred Osnovne škole 'Branko Radičević' u Malom Zvorniku, sprovedeno je longitudinalno istraživanje sa ciljem utvrđivanja uticaja dva različita oblika kineziološkog tretmana na razvoj motoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Motoričke sposobnosti procenjene su pomoću standardizovanih motoričkih testova po modelu 'EUROFIT' baterije, propisane od strane Council of Europe (1993). Rezultati istraživanja ukazuju na postojanje statistički značajnih razlika u korist dečaka nakon prvog primenjenog tretmana u prostoru statičke i eksplozivne snage. Nakon drugog primenjenog tretmana statistički značajne razlike konstatovane su u prostoru ravnoteže i fleksibilnosti u korist devojčica, te eksplozivne i statičke snage u korist dečaka. Testirane razlike kada su u pitanju tretmani, govore u prilog postojanja statistički značajnih razlika u prostoru: ravnoteže, segmentarne brzine pokreta, statičke snage i agilnosti u korist drugog primenjenog tretmana za razvoj agilnosti. Autori preporučuju tretman za razvoj agilnosti sa decom mlađeg školskog uzrasta.

Ključne reči

Reference

*** (1993) Eurofit: Handbook for the Eurofit tests of physical fitness. Strasbourg: Council of Europe, Council of Europe
Badrić, M. (2010) Utjecaj programiranog treninga na promjene u motoričkim sposobnostima učenika uključenih u rad školskog športskog društva. u: Zbornik radova 19 Ijetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 'Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije ‘10', Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 71-78
Bala, G., i dr. (1985) Sposobnosti i osobine lakše psihički ometenih učenika. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Bala, G. (2007) Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bavčević, T., Babin, J. (2006) Complex group organizational - an optimizing factor in physical education instruction. Kinesiology, 38(1); 28-39
Bigović, M. (2006) Motoričke sposobnosti učenica mlađeg školskog doba. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 289-302
Bompa, T.O. (1999) Periodization, theory and methodology of training. Champaign, IL: Human Kinetics
Burton, A.W., Miller, D.E. (1998) Movement skill assessment. Champaign, IL: Human Kinetics
de Privitellio, S., i dr. (2007) Utjecaj sportskog programa na promjene motoričkih sposobnosti predškolaca. Medicina, 403, 204-209
Drabik, J. (1996) Children and sports training. Stadion Publishing Company
Flisk, S.S. (2000) Speed, agility, and speed endurance development. u: Essentials of Strength Training
Fratrić, F. (2006) Teorija i metodika sportskog treninga. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport
Graham, J.F. (2000) Agility training. u: Brown L.E., Ferrigno V.A., Santana J.C. [ur.] Training for speed, agility, and quickeness, Champaign, IL: Human Kinetics, pp. 79-144
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti.1. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. Kineziologija, 5 (5), 7-81
Ismail, A.H., Gruber, J.J. (1971) Integrated development: Motor aptitude and intellectual performance. Columbus, OH, itd: Charles Merrill Publishing
Janz, K.F., Dawson, J.D., Mahoney, L.T. (2000) Tracking physical fitness and physical activity from childhood to adolescence: The Muscatine study. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(7): 1250-1257
Jonić (2004) Razlike u morfološkom, motoričkom i funkcionalnom prostoru učenika i sportista pretpubertetskog uzrasta. Niš: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Kukolj, M.S., Ugarković, D.L., Matavulj, D., Jarić, S.M. (1997) Karakteristike motoričkih osobina sportista u periodu sazrevanja. Fizička kultura, vol. 51, br. 4, str. 552-560
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura antropometrijskih i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Malacko, J., Rađo, I. (2005) Tehnologija sporta i tehnologija sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Mekić, M., Hodžić, M. (2008) Utjecaj transformacionog programa dodatnih sati tjelesnog odgoja na tjelesni i motorički razvoj djece uzrasta od 14 do 16 godina. u: Zbornik radova IV Međunarodna konferencije, 'Menadžment u sportu'08', Beograd: Fakultet za menadžment u sportu, 421-441
Momirović, K. (1984) Kvantitativne metode za programiranje i kontrolu treninga. u: Momiović K. [ur.] Statisticke metode, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Strel, J., Bizjak, K., Starc, G., Kovač, M. (2009) Longitudinalna komparacija razvoja nekih telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti dve generacije dece i omladine od 7 do 18 godina starosti u slovenačkim osnovnim i srednjim školama u razdobljima od 1990-2001. i 1997-2008. u: Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije, 'Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vežbanja'09', Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 21-33
Šiljeg, K., Zečić, M., Mrgan, J., Kević, G. (2008) Praćenje trenda promjene morfoloških i aerobnih sposobnosti srednjoškolaca od 2001. do 2006. godine. u: Zbornik radova 17 ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 'Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'08', Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 206-212
Tomkinson, G.R., Olds, T.S., Gublin, J. (2003) Secular trends in physical performance of Australian children: Evidence from the Talent Search program. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43(1), 90-98
Trajkovski-Višić, B., Zebić, O., Hrvoj, Z. (2010) Utjecaj kineziološkog programa na poboljšanje eksplozivne snage i agilnosti u červerogodišnjaka. u: Zbornik radova 8. godišnja međunarodna konferencija, 'Kondicijska priprema sportaša'10', Zagreb: Kineziološki fakultet, 477-480
Vidranski, T. (2006) Utjecaj treninga karatea na motorička obilježja djece od 9 do 11 godina. Zagreb: Kineziološki fakultet, Doktorska disertacija
Wedderkopp, N., Froberg, K., Hansen, H.S., Andersen, L.B. (2004) Secular trends in physical fitness and obesity in Danish 9-year-old girls and boys: Odense School Child Study and Danish substudy of the European Youth Heart Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 14(3): 150-155
World Health Organization, United Nations Children's Fund (2003) Global strategy for infant and young child feeding. Geneva, World Health Organization, 2003 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562218.pdf, accessed 24 July 2013)