Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2011, br. 46, str. 279-285
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Antropometrijske karakteristike devojčica uzrasta 7-8 godina sa aspekta inicijalne selekcije za ritmičku gimnastiku
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet fizičke kulture

Sažetak

Prvi korak na pravilnom putu planiranja i programiranja aktivnosti u ritmičkoj gimnastici jeste usmeravanje i izbor i devojčica za bavljenje ovim sportom. Postizanje vrhunskih rezultata u ritmičkoj gimnastici zahteva specifične morfološke karakteristike ritmičarki, a to su prvenstveno proporcionalni razvoj tela, idealna težina, savršena građa i odsustvo potkožnog masnog tkiva. Uobičajena praksa je da se prvi susret devojčica sa gimnastičkim sportovima realizuje kroz razvojnu gimnastiku, pa se potom na osnovu morfoloških karakteristika vrši dalja selekcija. Na uzorku od 97 devojčica uzrasta 7-8 godina iz devet gradova Vojvodine, koje su se najmanje godinu dana u kontinuitetu bavile razvojnom gimnastikom, ispitano je koliko njihove antropometrijske karakteristike predstavljaju limitirajući faktor prilikom selekcije za ritmičku gimnastiku. Na osnovu postavljenog standarda telesne visine i Brokovog indeksa za taj uzrast, uzorak ispitanica je redukovan na 11 devojčica koje su zadovoljile postavljene kriterijume. Pored zaključka da je razvojna gimnastika dobra bazična sportska aktivnost za devojčice koje žele da se bave ritmičkom gimnastikom, poredenjem sa FIG-inim standardima za opštu populaciju zaključuje se da su devojčice uzrasta 7-8 godina koje se selektiraju za ritmičku gimnastiku veće telesne visine i manje telesne mase od svojih vršnjakinja.

Ključne reči

Reference

Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T. (2003) Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 38, str. 91-100
Demir, M. (2008) Utjecaj selekcije na formiranje vrhunskog gimnastičara. Sarajevo, www.bhtrening.com/index2.php7op-tion=com_docman&task=doc_view&gid=12&Itemid=47
Fédération Internationale de Gymnastique (2003) Age Group Development 'CD-ROM'. Moutier: Federation Internationale de Gymnastique
Lohman, T.G., Roche, A.F., Martorell, R. (1988) Antropometric standardization reference manual. Chicago: Human Kinetics Books
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i tehnologija sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Miletić, Đ., Katić, R., Maleš, B. (2004) Some anthropologic factors of performance in rhythmic gymnastics novices. Collegium Antropologicum, 28(2): 727-37
Popović, R. (2002) Teoretska analiza problematike izbora sportskih talenata i izbornih kriterijuma u ritmičkoj gimnastici. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, br. 11, str. 183-207
Popović, R.M. (1998) Antropološke determinante uspeha u ritmičko-sportskoj gimnastici - empirijsko-naučni pristup. Niš: Samostalno izdanje autora
Tumin, D., Madić, D., Popović, B. (2009) Morpholological and postural status of girls in initial selection for rhythmic gymnastics in Vojvodina. u: International scientific conference Exercise and quality of life: EQOL, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, 177-182