Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 4 od 13  
Back povratak na rezultate
Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 'Zlatibor'
2012, vol. 17, br. 46, str. 129-139
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 29/10/2012
doi: 10.5937/medgla1246129S
Oblici i metode fizičke aktivnosti adolescenata u programu 'Čigotica'
nema

Sažetak

Uvod: Povećana telesna masa najčešće nastaje kao nesklad energetskog unosa i energetske potrošnje. Nekretanje u dečjem uzrastu pokazuje ozbiljne probleme, jer deca koja se ne bave fizičkim aktivnostima imaju veći rizik da postanu gojazna. Deca sa povećanom telesnom masom preko 97 percentila, uzrasta od 12-18 godina, na osnovu procene lekarske komisije, borave na programu tri nedelje o trošku Zdravstvenog fonda Srbije, podvrgnuti smanjenom kalorijskom unosu i povećanim fizičkim aktivnostima. Cilj: ovog istraživanja je da utvrdimo promene telesne kompozicije i fizičkih sposobnosti kod adolescenata posle tronedeljnog programa u specijalnoj bolnici čigota na Zlatiboru. Metode: Primenjen je eksperimentalni metod bez kontrolne grupe. Uzorak: U istraživanju je učestvovalo 83 dece oba pola prosečne starosti 14,3 god. Program: Svi polaznici su na programu redukovane ishrane od 1500cal i povećanim fizičkim aktivnostima (tri puta dnevno po 45 min). Aktivnosti su dozirane (umereni intezitet) i sastoje se od šetnji, vežbi u bazenu, sportskih igara, vežbi u sali. Pre i po završetku dvadesetjednodnevnog programa utvrđuje se telesna kompozicija (vaga Inbody 230, santimetarska pantljika) i fizičke sposobnosti (EUROFIT testovi za decu). Pored deskriptivne analize razlike su testirane studentovim t-testom. Rezultati sa diskusijom: Svi parametri antropometrijskog merenja pokazali su promene u smislu smanjenja vrednosti sa inicijalnog merenja. Telesna masa smanjena je prosečno za 6,83 kg. Rezultati fizičkih sposobnosti takođe ukazuju na promene u smislu poboljšanja u odnosu na inicijalno merenje. Na Shuttle run testu ispitanici su popravili rezultat za 85 sekundi, povećali su repetitivnu snagu trbušnog zida za više od tri trbušnjaka, rezultat na testu duboki pretklon za 1,66cm, ravnoteža za 1,17 sec. skok udalj za skoro 6cm, visom u zgibu poboljšali snagu ramenog pojasa za više od dve sekunde, a taping uradili brže za 0,31 sec. Primenjeni program povećane fizičke aktivnosti uz redukovanu ishranu radi regulisanja telesne mase kod adolescenata pokazao je značajne rezultate kako u telesnoj kompoziciji, tako i u fizičkim sposobnostima ispitanika. Zaključak: Tronedeljni program povećane fizičke aktivnosti uz smanjeni unos kalorija postižu se statistički značajne razlike kod telesne kompozicije i fizičkih sposobnosti adolescenata.

Reference

American Obesity Association (2000) Survey on parents perceptions of their childrens weight. Retrieved 2006-11-21
Astrand, P.O., Rodahl, K. (1977) Textbook of work physiology: Physiological bases of exercise. New York: McGraw Hill Book Company, 2. ed
Berk, E.R. (2001) Naučni principi regulisanja telesne težine - povezanost vežbanja, dijete, dodataka ishrani i gubitka telesne težine. Beograd: Lama
de Vris, H.A. (1980) Physiology of excersise. Dubuque: Wm. C. Brown Company Publishere, 3rd ed
Epstein, L.H., Roemmich, J.N., Robinson, J.L., i dr. (2008) A randomized trial of the effects of reducing television viewing and computer use on body mass index in young children. Arch Pediatr Adolesc Med, 162 (3), str. 239-45
Goran, M.I., Reynolds, K.D., Linquist, C.H. (1999) Role of physical activity in the prevention of obesity in children. Int J Obes, 23: S18-33
Jarić, S. (1993) Biomehanika. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Jovanović,, Kukolj,, Ropret (1996) Razvoj izdržljivosti. u: Kukolj M., Ropret R. [ur.] Opšta antropomotorika, Beograd, str. 87, 89
Kimm, S.Y.S., Obarzanek, E. (2002) Childhood Obesity: A New Pandemic of the New Millennium. Pediatrics, 110(5): 1003-1007
Nikolić, Z. (1996) Fiziologija fizičke aktivnosti. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Ortega, F.B., Ruiz, J.R., Castillo, M.J., Sjöström, M. (2008) Physical fitness in childhood and adolescence: A powerful marker of health. International journal of obesity, 32(1): 1-11
Ševkušić, J. (2010) Efikasnost letnjeg i zimskog modela fizičkih aktivnosti u redukciji telesne mase kod gojazne dece u programu 'Čigotica'. Beograd, Doktorska disertacija
Troiano, R.P. (2002) Physical Inactivity among Young People. New England Journal of Medicine, 347(10): 706-707
Zaciorski, V.M. (1975) Fizička svojstva sportiste. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije