Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 38  
Back povratak na rezultate
Poslovna ekonomija
2011, vol. 5, br. 1, str. 411-442
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/06/2011
(Metod)ološki postupak studije slučaja (case study) u društvenim naukama
nema

Projekat

Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija (MPNTR - 179009)

Sažetak

Autor piše o metodi - metodološkom postupku studije slučaja u istraživanju društvenih pojava, procesa i tvorevina u oblasti društvenih nauka, pre svega poslovnoj ekonomiji, sociologiji, marketing istraživanju, politikologiji, pravu... Polazi se od značaja empirijskog istraživanja u saznanju društvenih, ekonomskih, pravnih, političkih i drugih fenomena u savremenom društvu, uz preciziranje modela i tipova studije slučaja (na primer, istraživanje pojedinačnog sadržaja, istraživanje slučajeva u nizu i istraživanje mozaika slučajeva. U radu se problematizuje i druga klasifikacija studije slučaja prema: a) obuhvatu pojave (mikro-makro studija slučaja), b) vremenu dešavanja (prošli, aktuelni i budući slučajevi, v) celini zahvata (studija jednog ili više obeležja, ili studija slučaja u celini i slično. Isto tako, razmatraju se i drugi mogući tipovi, poput interpretativnih i teorijskih studija slučaja kao i one koje proizvode osnovnu pretpostavku istraživanja, koje potvrđuju ili sumnjaju u postojeću teoriju ili je reč o devijantnim studijama slučaja. Autor je vrlo detaljno obrazložio značaj studije slučaja u primenjenim istraživanjima s posebnim osvrtom na oblast poslovne ekonomije, odnosno marketing istraživanja, kao i na druga područja društvenih nauka, na primer, pedagogiju, politikologiju i psihologiju, čime je zaokružio mogući pregled istraživanja na ovu temu. Isto tako, objasnio je i mogućnost praktične primene ove metode u savremenoj nauci, pogotovo, kada je reč o primeni kvantitativnih metoda, odnosno savremenih informatičkih tehnologija i sredstva u empirijskom istraživanju.

Ključne reči

Reference

Aćimović, M. (2007) Filozofija mišljenja. Novi Sad: Futura publikacije
Bogdanović, M.I. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Božidarević, D., Salai, S. (1992) Istraživanje tržišta - informaciona osnova marketing menadžmenta. Beograd: Savremena administracija
Branković, S. (2008) Metodi iskustvenog istraživanja društvenih pojava. Beograd: Megatrend univerzitet
Đurić, Ž., Subotić, D.S. (2009) Metodološki zapisi - metode, tehnike, postupci i instrumenti istraživanja. Beograd, knj. 2
Fejgelj, C., Kuzmanović, B., Đukanović, B. (2004) Priručnik za socijalna istraživanja. Podgorica: CID
Gaćinović, R. (2009) Hipoteze u naučnom istraživanju. Politička revija, vol. 8, br. 2, str. 279-295
Gaćinović, R. (2009) Kako napisati naučno-istraživački rad iz oblasti politikologije. Politička revija, vol. 8, br. 1, str. 257-280
Grupa autora (2007) Sociološki rečnik. Beograd
Gud, V., Het, P. (1966) Metodi socijalnog istraživanja. Beograd: Vuk Karadžić
Hamzagić, A. (2010) Analitički pristup definisanju projekata. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 2, str. 653-663
Hanić, H. (1997) Istraživanje marketinga. Beograd
Kolarić, I. (2002) Logika. Užice
Kostić, B. (1998) Tržišno komuniciranje - teorija i praksa. Beograd
Miletić, S. (2004) Istraživanje tržišta. Priština: Ekonomski fakultet
Milošević, Z. (2010) Naučne činjenice i njihova uloga u naučnom istraživanju. Godišnjak Univerziteta Edukons, Sremska Kamenica
Miljević, M. (2007) Skripta iz metodologije naučnog rada. Pale
Novaković, A. (2008) Metodologija kritičkog racionalizma - da li prihvatanje osnovnih vrednosnih pozicija podrazumeva iracionalno opravdanje?. Srpska politička misao, br. 1-2, str. 35-51
Novaković, S. (2001) Filozofija, metod i razvoj naučnog saznanja. Beograd: Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta, Izabrani radovi, knj. 2
Pečujlić, M., Milić, V. (1995) Uvod u metodologiju društvenih nauka. Beograd
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Sakan, M. (2006) Metodologija vojnih nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Subotić, D. (2005) Osnovi naučnog rada. Beograd
Subotić, D.S. (2008) Teorijski okviri metodoloških istraživanja. Politička revija, vol. 7, br. 4, str. 1487-1522
Subotić, D.S. (2010) Upravljanje projektom u društvenim naukama - pregled osnovnih modela i pravaca. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 2, str. 665-710
Subotić, D.S. (2010) Uvod u metodologiju naučnog istraživanja - pregled osnovnih saznanja metoda i tehnika u istraživanju društvenih nauka. Sremska Kamenica: Univerzitet Edukons, Fakultet poslovne ekonomije
Subotić, D.S. (2009) Faze istraživanja u primenjenoj metodologiji. Politička revija, vol. 8, br. 1, str. 281-294
Subotić, D.S. (2009) Metode naučnog i empirijskog istraživanja. Politička revija, vol. 8, br. 2, str. 297-317
Šomađi, Š. (2004) Uvod u naučni metod. Novi Sad
Šušnjić, D. (1973) Kritika sociološke metode uvod u metodologiju društvenih nauka. Niš: Gradina
Todorović, D. (2008) Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd
Vuković, M., Živković, Ž.Ž. (2005) Metodologija naučno-istraživačkog rada. Beograd: Grafožig
Žigić, D., Jovašević-Božić, S. (2001) Metodologija naučnog istraživanja. Beograd