Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2011, vol. 40, br. 3, str. 69-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ZZ1103069D
Fizikalna terapija i mogućnosti prevencije Sudekovog sindroma
Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković', Beograd

Sažetak

Sudekov sindrom se javlja kao kasna komplikacija raznih vrsta trauma, najčešće posle preloma kostiju. Može se javiti i posle povrede mekih tkiva, kontuzija, ili luksacija zglobova, najčešće se javlja posle preloma kostiju šake i stopala, potkolenica i podlaktice, češće na donjim nego na gornjim ekstremitetima. U praksi se često kasni sa dijagnozom kao i sa početkom fizikalne terapije, što u pojedinim slučajevima može dovesti do tzv. 'funkcionalne amputacije' ekstremiteta. Lečenje bolesti je dugotrajno i skupo, odsustvovanje sa posla dugo. Neophodno je na ovu komplikaciju misliti od trenutka dijagnostikovanja preloma i povrede. Fizikalnu terapiju treba uključiti od samog početka lečenja preloma, pogotovo ako se radi o teškim i komplikovanim traumama.

Ključne reči

prelomi kostiju; kasne komplikacije trauma; fizikalna terapija

Reference

Banović, D. (1993) Povrede u sportu. Beograd: Medicinska knjiga
Jajić, I. (1991) Specijalna fizikalna medicina. Zagreb: Školska knjiga
Jevtić, M.R. (1999) Fizikalna medicina i rehabilitacija. Kragujevac: Medicinski fakultet
Kocić, M., Lazović, M., Dimitrijević, I., Mančić, D., Stanković, A. (2010) Procena terapijskog efekta lasera male snage i interferentnih struja kod bolesnika sa kompleksnim regionalnim bolnim sindromom primenom infracrvene termovizijske kamere. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 9, str. 755-760
Kunej, D., Stanković, T. (1991) Praktikum fizikalne terapija. Beograd
Mihajlović, V. (2002) Fizikalna terapija. Rijeka Crnojevića: Obodsko slovo
Ruszkowski, I. (1979) Ortopedija. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Zeković, P. (1996) Fizikalna terapija sa rehabilitacijom. Beograd: Zavod za udžbenike nastavna sredstva