Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2011, vol. 40, br. 1, str. 61-65
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZZ1101061D
Značaj fizikalnih procedura u tretmanu vratnog sindroma
Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković', Beograd

Sažetak

Vratni sindrom, nakon lumbalnog sindroma, drugi je po učestalosti u grupi bolesti lokomotornog sistema. Vrlo je čest sa visokim stepenom prevalence, incidence, kao i apsentizma kod osoba koje rade u prinudnom položaju glave i vrata (pri radu na kompjuteru, za mašinom u fabrici i sl.). Tegobe mogu biti tako izražene da pacijenti dugo odsustvuju sa posla. Kod starijih osoba mogu biti izražene i smetnje u vidu vrtoglavice, zujanje u ušima, probadanje u predelu srca, pa ovi pacijenti često 'lutaju od lekara do lekara' dok se ne postavi dijagnoza bolesti. Dešava se da se prvo jave ortopedu zbog pada i preloma prouzrokovanih vrtoglavicom, pa tek nakon rešavanja preloma bivaju upućeni fizijatru. Fizikalna terapija zauzima značajno mesto u lečenju vratnog sindroma. Na raspolaganju su brojni fizikalni agensi. Njihova primena brzo smanjuje tegobe, znatno smanjuje upotrebu antireumatika, skraćuje trajanje bolesti i odsustvovanje sa posla. Vrlo su bitne vežbe koje se ne primenjuju samo u terapiji već i preventivno. Potrebno je uključiti širu populaciju u svakodnevno vežbanje, posebno mlade koji sve više vremena provode za kompjuterom.

Ključne reči

vratni sindrom; fizikalne procedure

Reference

Banović, D. (1993) Povrede u sportu. Beograd: Medicinska knjiga
Jajić, I. (1991) Specijalna fizikalna medicina. Zagreb: Školska knjiga, 21-24
Jevtić, M.R. (1999) Fizikalna medicina i rehabilitacija. Kragujevac: Medicinski fakultet
Mihajlović, V. (2002) Fizikalna terapija. Rijeka Crnojevića: Obodsko slovo
Ruszkowski, I., i dr. (1979) Ortopedija. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Zeković, P. (1996) Fizikalna terapija sa rehabilitacijom. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva