Article metrics

  • citations in SCindeks: [2]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:1
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 3 from 8  
Back back to result list
Pravo i privreda
2002, vol. 39, iss. 9-12, pp. 20-33
article language: Serbian
document type: Scientific Paper
published on: 02/06/2007
Izmene Zakona o preduzećima - siguran put u centralizaciju privrede
(The title is not available in English)
University of Belgrade, Faculty of Law

Abstract

(not available in English)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preduzećima, u ovom pokušaju i u ovoj varijanti, iako svakako motivisan dobrim namerama koje valjda nikada u zakonskim intervencijama, nisu sporne, izneverio je po našem viđenju očekivanja i pravne i ekonomske struke. Sa stanovišta prava, kako je to pokazano, on u najvećem delu ima problema sa elementarnim poznavanjem pravne struke i nauke. Sa stanovišta ekonomije, on u osnovi promoviše makar i privremeno, jedan retrogradni centralistički model ekonomije, iako se njegovi tvorci deklarišu kao pristalice neoliberalizma. No, ovaj zakon je po našem čvrstom uverenju izneverio i opravdana očekivanja poslovne prakse da će izmene zakona ići u susret njenim potrebama i samoj logici života, a čini se da je on u svojoj vokaciji u najvećem delu suprotan i samoj toj logici, kojoj valjda svi u svojoj misiji, posebno strukovnoj, treba da služe. Zakon o obligacionim odnosima: 'Ugovornom odredbom o i pravu preče kupovine (kurziv M.V) obavezuje se kupac da izvesti prodavca o nameravanoj prodaji stvari određenom licu, kao i o uslovima te prodaje, i da mu ponudi da on stvar kupi za istu cenu' (čl. 527). 'Prodavac je dužan obavestiti kupca na pouzdan način o svojoj odluci da se koristi pravom preče kupovine u roku od mesec dana, računajući od dana kad ga je kupac obavestio o nameravanoj prodaji trećem licu. Istovremeno sa izjavom da on kupuje stvar prodavac je dužan isplatiti cenu dogovorenu sa trećim licem, ili je položiti kod suda. Ako je u ugovoru sa trećim licem predviđen rok za isplatu cene prodavac se može koristiti tim rokom samo ako pruži dovoljno obezbeđenje' (čl. 528). ' Ako je kupac prodao stvar i preneo svojinu na - trećeg ne obaveštavajući prodavca, i ako je trećem bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da prodavac ima pravo preče kupovine, prodavac može u roku od šest meseci računajući od dana kad je saznao za ovaj prenos zahtevati da se prenos poništi i da se stvar njemu ustupi pod istim uslovima. Ako je kupac netačno obavestio prodavca o uslovima prodaje trećem i ako je trećem to bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato, ovaj rok od šest meseci počinje teći od dana kad je prodavac saznao za tačne uslove ugovora. Pravo preče kupovine prestaje u svakom slučaju po isteku pet godina od prenosa svojine stvari na trećeg.' (čl. 532).

References

*** (2002) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, 36
*** (1980-1996) Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 6/80, 36/90, 29/96
*** (2002) Zakon o stranim ulaganjima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 3
Farrar, J.H. (1988) Company law. London-Edinburgh
Gower, B.C. (1992) Principles of modern company law. London
Hamilton, R.W. (1993) The law of corporations in a nutshell. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Krulj, V. (1972) Dejstva ugovora u kupoprodaji - svojina, predaja, rizik, cena. Beograd: Institut za uporedno pravo
Perović, S.K. (1984) Retroaktivnost zakona i drugih opštih akata - teorija sukoba zakona u vremenu. Beograd: Svetozar Marković
Slijepčević, R.M. (1993) Pravne posledice nepoštovanja ugovorne odredbe o pravu preče kupovine deonica banaka. Pravni život, vol. 42, br. 9-10, str. 1063-1081
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
Vasiljević, M.S. (2001) Poslovno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije