Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
1996, vol. 34, br. 9-10, str. 21-31
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Sticanje prava svojine u francuskom pravu na pokretnim stvarima na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Pravo svojine u francuskom pravu predstavlja apstraktan, intelektualni odnos ili duhovnu suverenost na stvari. Taj duhovni odnos ima svoju osnovu, materijalni substrat, državinu stvari. Međutim, te dve tvorevine, svojina i državina mogu se vezati za različite subjekte. Na toj pretpostavci, izrasla je ideja da se sticanje prava svojine može odvojiti od fizičke predaje i faktične vlasti na stvari. Izjava volje u određenom obliku, dovoljna je da se promeni sopstvenik stvari. Ali prenos prava svojine bez materijalnog čina, predaje stvari može da stvori i određene teškoće u praksi. Treća savesna lica mogu da pretrpe štetu, jer 'duhovni' prenos prava svojine nije praćen materijalnom manifestacijom, spoljnim aktom predaje. Da bi se izbegli nesporazumi i sporovi, ugovorni princip trpi ograničenje jer u slučaju sukcesivne prodaje stvari prednost se daje faktičkoj vlasti i predaji kao osnovu za sticanje prava svojine u korist savesnog pribavioca.

Ključne reči

Reference

*** (1804) Code civil français / Građanski zakonik Francuske. čl. 1141
*** (1974) Amos and Walton's introduction to French law. Oxford
*** (1896) Bürgerliches Gesetzbuch - BGB / Građanski zakonik Nemačke. čl. 929; čl. 854
Aubry, C., Rau, C., Bartin, E. (1838/1992) Cours de droit civil français d'après le méthode de Zachariae. Paris
Baudry-Lacantinerie, G., Saignat, L. (1908) Traité théorique et pratique de droit civil: De la vente et de l'échange. Paris: Recueil Sirey
Gore, F. (1954) Le transferet de la propriété dans les ventes de choses de genre. Paris: Dalloz
Krulj, V. (1972) Dejstva ugovora u kupoprodaji - svojina, predaja, rizik, cena. Beograd: Institut za uporedno pravo
Perić, Ž.M. (1912) Materijalizacija privatnog prava. u: Rasprave iz građanskog prava, Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, str. 257
Perić, Ž.M. (1986) O ugovoru o prodaji i kupovini. Beograd: Službeni list SFRJ
Perić, Ž.M. (1912) O pravnom karakteru udovičkog užitka i o njegovom upisu. u: Rasprave iz građanskog prava, Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, str. 136
Planiol, M., Ripert, G., Picard, M. (1952) Traité élémentaire de droit civil. Paris, T. III, rf. 2
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga