Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
1995, vol. 33, br. 11-12, str. 41-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Prenos svojine u anglosaksonskom pravu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Anglosaksonsko pravo usvaja konsensualni princip, odnosno pravilo da saglasnost volja ugovornih strana prenosi pravo svojine. Međutim, da bi takav prenos imao dejstvo prema trećim licima često se traži i neki dodatni uslov kao: isporuka robe, potpis dokumenata ili obaveštavanje druge ugovorne strane Tako, prenos svojine može imati dejstvo samo između ugovornih strana, dok u drugim prilikama postoji prenos svojine sa dejstvom prema trećim licima. Isto tako, postoji 'prodaja' (sale) sa stvarnopravnim dejstvom i 'sporazum o prodaji' (agreement to sell) ili buduća prodaja koja ima isključivo obligaciono-pravni karakter. Sudska praksa i zakonski propisi utvrđuju niz pravila o načinu prenosa svojine koji zavisi da li se radi o 'određenim' ili 'neodređenim' dobrima.

Ključne reči

Reference

*** (1979) Supply of Goods Act. Amandmani, čl. 12 (1)
*** (1893) The Sale of Goods Act / Zakon o kupoprodaji dobara Engleske. čl. 1/1, čl. 1/3, čl. 1/4, čl. 5 (1), čl. 11, sek. 1, čl. 16, čl. 17 rule 5, čl. 18, čl. 18. rule 2, čl. 18. rule 3, čl. 18. rule 4, čl. 20, čl. 21/1, čl. 21/1b, čl. 21/2b, čl. 22-24, čl. 25/1, čl. 28
*** Personal property security act. Ontario
*** (1962) Uniform Comercial Code / Jednoobrazni trgovački zakonik SAD. čl. 2-504
Atiyah, P.S. Sale of goods. Oxford, 7 ed. str. 70
Fridman, G.H.L. (1979) Sale of goods in Canada. Toronto, Sec. ec
Greig, D.W. (1974) Sale of goods. London
Krulj, V. (1972) Dejstva ugovora u kupoprodaji - svojina, predaja, rizik, cena. Beograd: Institut za uporedno pravo
Lawson, T. (1987) The law of property. Oxford
Nordstrom, R.J. Handbook of the Law of Sales. Hornbook series, a970, str. 41. i 42
Stockton (1968) Law of sales. New Jersey