Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
1992, vol. 40, br. 4, str. 265-276
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Određivanje cene kod ugovora o prodaji u privredi
Osnovni sud u Banjaluci

Sažetak

Prema većini zakonodavstava cijena predstavlja bitan elemenat kod ugovora o prodaji. Neki zakonici izričito zahtijevaju da cijena bude određena. Moderniji zakonici predviđaju da je dovoljno i to ako u ugovoru postoje elementi na osnovu kojih se cijena može odrediti. Kada ugovorne strane određivanje cijene prepuste trećem licu, onda ono treba na stručan i nepristrasan način izvršiti svoju procjenu. Uporednopravnim pregledom može se ustanoviti da postoji tendencija novijih zakonodavstava da prošire slučajeve 'odredljivosti' cijene i na neke druge situacije kad ne postoje izričito dati elementi u ugovoru za njeno određivanje. U našem pozitivnom pravnom sistemu cijena u ugovorima o prodaji u privredi može biti određena kao fiksna i kao promjenljiva. Klauzula ugovora o prodaji kojom se predviđa promjenljiva cijena može da bude sastavljena bez formule i sa formulom. Klauzula o promjenljivoj cijeni predstavlja jedan vid klauzule rebus sic stantibus. Za odgovor na pitanje šta sve ulazi u cijenu robe mjerodavno je ono što je ugovorima određeno ili trgovačkim običajima. Ako to nije određeno onda se u svim pravima smatra da se ona odnosi na neto težinu robe. U mnogim zemljama predviđeno je da se od utvrđene cijene odbijaju izvjesni iznosi kad je plaćanje uslijedilo tačno o roku ili čak pre roka (skonto). U našem privrednom pravu, ako nije drugačije ugovoreno, cijena važi za neto težinu bez skonta. Ako nije drugačije ugovoreno, u cijenu su uključeni troškovi sa isporukom robe.

Ključne reči

kupoprodaja; određivanje cene; neto težina; troškovi isporuke

Reference

*** (1804) Code civil français / Građanski zakonik Francuske. čl 1492, čl 1583, čl. 1591
*** (1893) The Sale of Goods Act / Zakon o kupoprodaji dobara Engleske. čl 8/1
*** (1963) Zakon međunarodne trgovine Čehoslovačke. čl 57, par 276/2
*** (1896) Bürgerliches Gesetzbuch - BGB / Građanski zakonik Nemačke. Par 8, Par 315, Par 380, Par 448, Par 449
*** Građanski zakonik Španije. čl. 1450, čl. 1447, čl. 1465
*** (1964) Haški Jednoobrazni zakon o međunarodnoj prodaji telesnih pokretnih stvari
*** Bürgerliches Gesetzbuch / Građanski zakonik Austrije. Par. 1054, par 1056., čl 352
*** (1907-1936) Obligationenrecht / Zakon o obligacijama Švajcarske. čl 21/2, čl. 21/3, čl 184, čl 212, čl, 212/1
*** Jedinstveni trgovinski zakon SAD. čl. 2-305, čl. 2-305/3
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29
*** (1942) Građanski zakonik Italije. čl 1473/2, čl. 1474, čl 1510
*** Zakon o prodaji Skandinavije. Par 5, Par 8
Draškić, M. (1984) Međunarodno privredno ugovorno pravo. Beograd: Savremena administracija
Ekonomska komisija UN za Evropu (1953) Opšti uvjeti za dobavu postrojenja i opreme u izvozu. (prema: Aleksandar Goldštajn, Međunarodno trgovinsko pravo, str. 187)
Glavna državna arbitraža (1954) Opšte uzanse za promet robom. Službeni list FNRJ, br. 6/5, br.70, br.78, br. 160, br. 161, br. 163, br. 164. i 165, čl. 166, br. 169
Jankovec, I.I. (1981) Privredno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Krulj, V. (1972) Dejstva ugovora u kupoprodaji - svojina, predaja, rizik, cena. Beograd: Institut za uporedno pravo
Popović, V. (1991) Docnja kupca kod kupoprodajnih ugovora u privredi. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Winter, V. (1912) Trgovinski zakon. Osijek