Actions

Glasnik Antropološkog društva Srbije
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:0
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 2 from 3  
Back back to result list
2008, iss. 43, pp. 392-397
Analiza razlika nekih antropoloških karakteristika učenika srednje škole različitog uzrasta
(The title is not available in English)
aUniversity of East Sarajevo, Faculty of Education, Bijeljina, Republic of Srpska, B&H
bSŠC 'Mihajlo Petrović Alas', Ugljevik, Republika Srpska
Abstract
(not available in English)
Nastava fizičkog vaspitanja, kao organizovan i osmišljen vaspitno-obrazovni proces, mora imati jasno definisan cilj koji je realno postavljen i dostižan. Generalno gledano, taj cilj bi trebao biti da učenici aktivno učestvujući u procesu nastave fizičkog vaspitanja shvate vrijednost i značaj sistematskog vježbanja za njihovo psiho-fizičko zdravlje, fizički razvoj i sticanje pozitivnih moralnih kvaliteta ličnosti. Zbog svega toga nastavni proces mora imati obilježja organizovane i racionalne aktivnosti koja će učenicima omogućiti razvoj sposobnosti i sticanje određenih znanja. Budući da nastavnik izvodi nastavu fizičkog vaspitanja sa velikim brojem učenika, iluzorno je od njega očekivati da vizuelno može pratiti i registrovati stanje i promjene kod učenika, a da to ne bude čista improvizacija. Pravi put i način je, svakako, sistematsko evidentiranje i praćenje stanja i promjena svih učenika pomoću ličnih kartona. To nam, prije svega, omogućava dijagnozu stanja u kome se učenici trenutno nalaze i njihov nivo rasta i razvoja u odnosu na prosječne vrijednosti datog uzrasta. Na osnovu dijagnoze možemo izvršiti prognozu željenog stanja, a periodičnim praćenjem provjeravati efekte transformacionog procesa, vršiti eventualne korekcije i konstatovati dinamiku i stepen napretka od jednog mjerenja do drugog.
References
de Vris, H.A. (1976) Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju. Beograd: Partizan
Findak, V. (1982) Tjelesni odgoj u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga
Gajić, M. (1985) Osnovi motorike čoveka. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Jakonić, D. (1996) Sportska medicina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
published in SCIndeks: 08/09/2008