Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2004, br. 39, str. 229-235
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Incidenca sportskih povreda i oštećenja u kolektivnim sportovima
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

U radu su analizirane sportske povrede, odnosno incidenca kao i frekvenca javljanja u kolektivnim sportovima prema kriterijumima: 1) vrsta povrede, 2) vrsta povređenog tkiva i 3) lokalizacija povrede. Istraživanje je realizovano na uzorku aktivnih 757 fudbalera, 488 košarkaša, 261 odbojkaša i 324 rukometaša, muškog pola uzrasnih kategorija od 10 do 35 godina na teritoriji Novog Sada. Prikupljeni podaci odnose se na sportske povrede i oštećenja u periodu od januara do juna 2002. godine. Od ukupno 1.830 ispitanika analiza je sprovedena na osnovu 243 povređenih sportista koji su imali 293 sportske povrede. Rezultati analize hi-kvadrat testa pokazali su da postoji statistički značajna razlika u incidenci povređivanja i vrsti povređenog tkiva u kolektivnim sportovima, što je, kako je zaključeno, uslovljeno karakteristikama određene sportske aktivnosti.

Ključne reči

sportske povrede; sportska oštećenja; kolektivni sportovi

Reference

Banović, D. (1993) Povrede u sportu. Beograd: Medicinska knjiga
Jakonić, D. (1996) Sportska medicina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Medved, R., i dr. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Rakić, C. (1979) Sportska traumatologija. Beograd: Partizan