Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2005, br. 40, str. 105-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Telesna visina i masa tela osamnaestogodišnjaka u Vojvodini
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju

Sažetak

Visina tela i telesna masa se najčešće koriste za procenu rasta, razvoja stanja uhranjenosti, fizičkog statusa i zdravstvenog stanja. Cilj rada je bio da se utvrde prosečne vrednosti visine tela, mase tela i stanja uhranjenosti (BMI) 18-ogodišnjaka. Transferzalnim antropološkim ispitivanjem, prema uputstvu IBP, u gimnazijama u Novom Sadu februara 2002. u Sremskoj Mitrovici marta 2003. i u Vršcu aprila 2003. izmereno je 187 mladića i 234 devojaka. U proseku momci su visoki 180.80 cm, teški 77.49 kg i normalno uhranjeni (BMI=23.62). Srednje vrednosti devojaka su 166.21 cm za visinu tela, 61.13 kg za masu tela i 22.10 za indeks stanja uhranjenosti (BMI), telesne visine gimnazijalaca u Novom Sadu su značajno veće od vršnjaka u Vršcu (p< 0.001). Međutim, ostale osobine kod ispitivanih grupa se ne razlikuju.

Ključne reči

Reference

Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T., Savić, M. (2001) Rast i razvoj učenika u Novom Sadu. u: Drugi i Treći simpozijum sa međunarodnim učešćem: Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, str. 215-220
Božić-Krstić, V. (1986) Telesni rast i razvoj učenika od 7 do 18 godine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 71, str. 131-144
Damnjanović, Lj. (1996) Neke antropološke osobine učenika u Sremskoj Mitrovici. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, diplomski rad
Gavrilović, Ž., Božić-Krstić, V. (1974) Neke antropološke karakteristike srednjoškolske omladine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 46, str. 161-172
Gavrilović, Ž., Radojević, R. (1984) Neki antropometrijski podaci dece i omladine u Vršcu pri ispitivanju 1981. i 1982. godine. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu: Serija za biologiju, 14, str. 5-11
Kristoforović-Ilić, M., ur. (2001) Higijena - priručnik sa praktikumom za studente Fakulteta fizičke kulture. Novi Sad: Ortomedics
Must, A., Dallal, G.E., Dietz, W.H. (1991) Reference data for obesity: 85th and 95th percentiles of body mass index (wt/ht2) and triceps skinfold thickness. Am J Clin Nutr, 53(4): 839-46
Pavlović, M. (2000) Model praćenja ishranjenosti dece u Srbiji - primer u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja, str. 71-92
Pavlović, M. (1999) Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja
Prebeg, Ž., Slugan, N., Stanić, I. (1999) Variations of body mass index in Croatian school children and adolescents. Coll Antropol, 23(1): 69-77