Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2004, br. 39, str. 115-121
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Pokazatelji rasta i razvoja dece osnovne škole u Somboru
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju

Sažetak

Rast i razvoj zavisi od unutrašnjih i spoljašnjih činilaca. S obzirom, da su uslovi životne sredine promenljivi neophodno je za svaku sredinu dati pokazatelje rasta i razvoja. Cilj rada je bio da se utvrde osnovni pokazatelji rasta i razvoja tj., telesna visina, masa tela i vreme nastanka menarhe. U maju 2002. godine izvršeno je antropološko merenje 343 dečaka i 381 devojčica, osnovne škole "Dositej Obradović" u Somboru prema uputstvu IBP. Prema decimalnoj starosti svi ispitanici su razvrstani u uzrasne kategorije od 8 do 15 godina. Utvrđeno je da se u ispitivanom uzrastu dečaka povećala visina za 42.77 cm a masa tela 33.10 kg. Kod devojčica za 35.17 cm i 25.85 kg. Uočeno je da su dečaci od 14-te godine značajno viši, a od 15-te i teži. Prema BMI najveći procenat dece je normalno uhranjen. Učenice u proseku dobijaju prvu menarhu sa 12.34±1.01 godina.

Ključne reči

Reference

Božić-Krstić, V. (1986) Telesni rast i razvoj učenika od 7 do 18 godine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 71, str. 131-144
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T., Savić, M. (2001) Rast i razvoj učenika u Novom Sadu. u: Drugi i Treći simpozijum sa međunarodnim učešćem: Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, str. 215-220
Damnjanović, Lj. (1996) Neke antropološke osobine učenika u Sremskoj Mitrovici. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, diplomski rad
Gavrilović, Ž. (1972) Prilog proučavanju visine i težine tela dece školskog uzrasta iz centra i sa periferije u Novom Sadu. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 43, str. 99-107
Kristoforović-Ilić, M., ur. (2001) Higijena - priručnik sa praktikumom za studente Fakulteta fizičke kulture. Novi Sad: Ortomedics
Mirosavljev, M., Martinov-Cvejin, M.M., Ilić, G., Mijatović-Jovanović, V., Mirilov, J. (2000) Mogućnosti evaluacije stanja ishranjenosti školske dece kod nas. u: Pavlović M. [ur.] Ishranjenost dece, Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja, str. 61-70
Must, A., Dallal, G.E., Dietz, W.H. (1991) Reference data for obesity: 85th and 95th percentiles of body mass index (wt/ht2) and triceps skinfold thickness. Am J Clin Nutr, 53(4): 839-46
Pavlović, M. (2000) Model praćenja ishranjenosti dece u Srbiji - primer u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja, str. 71-92
Pavlović, M. (1999) Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja
Radojević, R., Gavrilović, Ž. (1979) Menarha učenica iz Sombora. Glasnik ADJ, Sv. 16, str. 123-127
Rakić, R., Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Savić, M. (1999) Longitudinalno ispitivanje rasta i razvoja učenica od desete do petnaeste godine. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 35, str. 119-124
Weiner, J.S., McLourie, J.A., ur. (1969) Human biology: A guide to field methods: International biological programme. Oxford, UK, itd: Blackwell Scientific Publications
Živanov-Čurlis, J. (1989) Proučavanje pojave menarhe u SR Srbiji. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za biologiju, doktorska disertacija