Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2012, br. 47, str. 163-171
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/01/2013
doi: 10.5937/gads1247163V
Komparativna analiza antropometrijskih parametara učenika osnovnih škola urbanog i ruralnog područja regije Doboj
aOŠ 'Sveti Sava', Kakmuž, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za humanu genetiku, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Studijski program Biologija, Republika Srpska, BiH
dUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za anatomiju, Republika Srpska, BiH
eUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Republika Srpska, BiH

Sažetak

Na uzorku učenika osnovne škole u urbanom području, sprovedeno je istraživanje sa ciljem analize antropometrijskih parametara između dečaka i devojčica uzrasta od prvog do devetog razreda. Osnovni cilj je utvrđivanje učestalosti i uzroka pretilosti na populaciji školske djece sa namjerom preveniranja rizika za razvoj bolesti ,,savremenog čoveka' (dijabetes, hipertenzija, hiperholesterolemija, razvoj metaboličkih sindroma, koronarne bolesti srca, itd.). Proveravani su osnovni antropometrijski parametri: telesna masa i visina, obim grudnog koša, struka i kukova, a iz dobijenih vrednosti su izračunati: indeks telesne mase, odnos obima struka prema telesnoj visini i odnos obima struka prema obimu kukova. Komparacijom rezultata prema dobu i polu ispitanika očekuju se vrednosti koje bi mogle dati odgovor na neka pitanja, kao što su: stepen razvijenosti i uhranjenosti školske dece prema dobu i polu u odnosu na sredinu u kojoj žive, godišnji prirast vrednosti merenih parametara, razlike između dobnih i polnih grupa. Rezultati su komparirani sa parametrima rasta i razvoja istog uzrasta dece ruralne sredine na osnovu ranije vršenih istraživanja. Postavljeni cilj predstavlja dokazivanje ili odbacivanje postojanja linearne regresije povezanosti pojedinih antropometrijskih parametara u odnosu na pol i dob ispitivanog uzorka učenika urbanog i ruralnog područja, primjenom alometrijske metode.

Ključne reči

Reference

Antonić, Z., Borovčanin, D., Đonlagić, A., Grbelja, T., Hadžibegović, I., Hadžirović, A., Karabegović, I., Lukač, D., Morača, P., Perazić, S., Šarac, N., Trnka, K. (1990) Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Institut za istoriju
Bošnjović, I. (1980) Privreda i stanovništvo Bosne i Hercegovine u međuratnom razdoblju. Acta historico-oeconomica Yugoslaviae, 7: 148-149
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T. (2003) Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 38, str. 91-100
Kamberović, H. (2007) Karakteristike društva u Bosni i Hercegovini neposredno nakon Drugog svjetskog rata. u: Naučni skup: Bosna i Hercegovina prije i nakon ZAVNOBIH-a, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 214-226
Medved, R., Barbir, Ž., Brdarić, R., Gjurić, Z., Heimer, S., Kesić, B., Medved, V., Mihelić, Z., Pavišić-Medved, V., Pećina, M., Todorović, B., Tucak, A., Vuković, M. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jumena
Nikolić, M., Đurašković, R., Pantelić, S., Nikovski, G. (2010) Poređenje pokazatelja rasta i razvoja sedmogodišnjih devojčica iz različitih vremenskih perioda. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (45): 327-334
Pantelić, S., Nikolić, M., Đurašković, R. (2010) Razvojne karakteristike sedmogodišnjih dečaka iz različitih vremenskih perioda. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (45): 319-326
Pavlović, M. (1999) Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja
Popović, B. (2008) Trend razvoja antropometrijskih karakterisika dece uzrasta 4-11 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 455-465
Šuščević, D., Vasić, Z., Vidović, S., Obradović, Z., Tanjga, R., Stanković, J., Baroš, I. (2010) Uticaj socijalnog statusa porodice na neke antropometrijske parametre školske dece u ruralnom području. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (45): 45-51
Vasić, Z., Vidović, S., Suščević, D., Karan, Ž., Lončar, M., Ramić, I., Dragić, S. (2011) Antropometrijska analiza učenika osnovne škole u ruralnom području. Glasnik Antropološkog društva Srbije, (46): 95-102
Zdravković, S. (1978) Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti i njihova povezanost kod dece 5. i 6. godišta. Skoplje: Medicinski fakultet, Magistarski rad