Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 253-263
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Razlike u relacijama morfoloških karakteristika i relativne snage ruku kod ispitanica različitog nivoa fizičkog angažovanja
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: nspopovic@neobee.net

Sažetak

Na uzorku od 164 ispitanice uključene u program razvojne gimnastike kao i 180 devojčica koje se ne bave fizičkom aktivnošću uzrasta 9-11 godina sa teritorije većih gradova Vojvodine, primenjena je baterija od osam antropometrijskih mera i jednog motoričkog testa. Predmet istraživanja bile su antropometrijske mere za procenu morfoloških karakteristika, kao i test 'izdržaj u zgibu' za procenu relativne statičke snage ruku. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li postoje razlike u relacijama analiziranih antropometrijskih karakteristika i relativne statičke snage ruku i ramenog pojasa kod dve grupe devojčica različitog fizičkog angažovanja. Pomenute relacije su analizirane linearnom regresionom analizom. Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoji značajna razlika u relacijama antropometrijskih karakteristika i relativne statičke snage ruku i ramenog pojasa kod dve grupe devojčica na multivarijatnom nivou pošto su obe značajne na nivou značajnosti od P=0,00, ali se one veoma razlikuju na univarijatnom nivou. Naime, kod devojčica uključenih u program razvojne gimnastike čak pet od osam antropometrijskih varijabli statistički značajno utiče na efikasnost izvođenja kriterijskog testa, dok u slučaju druge grupe devojčica jedini zna-čajan, i to negativan uticaj, imala je varijabla za procenu potkožne masti nadlaktice. Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da se kod devojčica koje se ne bave gimnastičkim aktivnostima ne može na osnovu morfoloških karakteristika izvršiti predikcija statusa relativne snage ruku i ramenog pojasa, dok se kod devojčica koje su uključene u program razvojne gimnastike u dobroj meri to može učiniti.

Ključne reči

morfološke karakteristike; relativna statička snaga ruku; devojčice

Reference

Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Bala, G., ur. (2007) Morfološke karakteristike dece predškolskog uzrasta. u: Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T. (2003) Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 38, str. 91-100
Fédération Internationale de Gymnastique (2003) Age Group Development 'CD-ROM'. Moutier
Madić, D. (2000) Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Madić, D., Popović, B., Kaličanin, N. (2009) Antropometrijske karakteristike devojčica uključenih u program razvojne gimnastike. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 79-86
Maksimović, N., Matić, R. (2009) Antropometrijske karakteristike dece mlađeg školskog uzrasta u odnosu na stavove i angažovanje roditelja u njihovoj fizičkoj aktivnosti. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 253-258
Medved, R., Barbir, Ž., Brdarić, R., Gjurić, Z., Heimer, S., Kesić, B., Medved, V., Mihelić, Z., Pavišić-Medved, V., Pećina, M., Todorović, B., Tucak, A., Vuković, M. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jumena
Molnar, S., Popović, B., Smajić, M. (2009) Relacije antropometrijskih karakteristika i specifičnih motoričkih sposobnosti dečaka u fudbalskoj školi. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 133-140
Obradović, J., Cvetković, M., Krneta, Ž. (2008) Razlike u motoričkim sposobnostima dece mladeg školskog uzrasta u odnosu na pol. Sport Mont, 6, br. 15, 16, 17: 527- 533
Pavlović, M. (1999) Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja
Popović, B. (2008) Trend razvoja antropometrijskih karakterisika dece uzrasta 4-11 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 455-465
Protić-Gava, B., Romanov, R. (2008) The difference in vertebral column/spinal status in younger school children with respect to gender. Fizička kultura, Skopje, 36, (2), str. 245-247