Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Formiranje kompetencija za interkulturalnu komunikaciju u procesu obrazovanja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić, Srbija

e-adresajelena.krulj@pr.ac.rs, emilija.markovic@pr.ac.rs, sladjana.vidosavljevic@pr.ac.rs
Sažetak
Savremeno doba, prožeto globalizmom, čini se više nego ikada nameće potrebu za interkulturalnom komunikacijom. Ona podrazumeva interakcije između pripadnika različitih nacija u čijoj je osnovi razumevanje i prihvatanje kulturalnih različitosti. Informacioni razvoj i zastupljenost interneta omogućava ljudima sa različitih delova planete da komuniciraju i razmenjuju svoja iskustva, doživljaje, stavove, različite odlike. Ali, ovakva komunikacija podrazumeva i razvijene kompetencije za razumevanje svojih kulturoloških odlika i njihovo povezivanje sa odlikama pripadnika drugih kultura, a u cilju stvaranja novog integrisanog sistema vrednosti koji je zasnovan na uzajamnom poštovanju. U razvoju ovih kompetencija posebno mesto pripada obrazovnom procesu.
Reference
Arent, R. (2009) An introduction to intercultural communication. Michigan: ELT
Bednarz, F. (2013) Development of intercultural competence: Handbook for teachers and trainers. Italy: University of Valle d`Aosta
Belenger, L. (1992) Umeće komuniciranja. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Briks, A., Berk, P. (2006) Društvena istorija medija. Beograd: Klio
Budić, S., Andevski, M. (2010) Obrazovanje za pluralističko društvo. Novi Sad: Filozofski fakultet
Chai, K.K. (1999) Improving intercultural communication skills: A chalngefacting institutions of higher education in 21 st century. Arbeitspapier, No.9, 2-20
Cushner, K., Mahon, J. (2009) Intercultural competence in teacher education: The sage handbook of intercultural competence. 304-320
Garrote, M., Aguero, F.M. (2017) Intercultural competence in teaching: Defining the intercultural profile of student teachers. Bellaterra Journal of Teaching&LearningLanguage&Literature, 9(4): 41-58
Holguin, R.B. (2013) Toward the development of intercultural competence skills: A pedagogical experience with pre-service teachers. HOW, A Columbian Journal for Teachers of English, 20: 206-225
Huber, J. (2014) Developing intercultural competences through education. Strasbourg: Council of Europe Publishing
Jakikokko, K. (2000) Teachers`teachers`intercultural learning and competence. Oulu: University of Oulu Jung
Jung, K.G. (2000) O razvojuličnosti. Beograd: Službrnilist SRJ
Kale, E. (1997) Uvod u znanost o kulturi. Zagreb: Školska knjiga
Kelly, G.A. (1995) The psychology of personal contructs. New York: Routledge
Locke, C.D. (1992) Increasing multicultural understanding: A comprehensive model. Newbury Park: Sage
Martin, N.J., Nakayama, J.T. (2001) Intercultural communication in context. Boston: McGraw Hill
Novinger, T. (2001) Intercultural communication: A practical guide. Austin: University of Texas Press
Scannavini, K. (2013) The necessity of intercultural communication for a peaceful world. Academicus International Journal, 8: 172-188
Šušnjić, Đ. (1993) Tolerancija. u: V. Stanojević [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Šušnjić, Đ. (1997) Dijalog i tolerancija. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ. (2007) Metodologija - kritika nauke. Beograd: Čigoja štama
Tomić, Z. (2004) Komunikacija i javnost. Beograd: Čigoja
Tomić, Z. (2000) Komunikologija. Beograd: Filološki fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1913097K
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka