Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 34  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 1, br. 1, str. 73-79
Trend - saznajni preokret
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo, Srbija
bVisoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresatrifunovic.s@mfkv.kg.ac.rs, srdjan.skorup.ss@gmail
Ključne reči: trend; tacitno znanje; eksplicitno znanje; menadžersko znanje
Sažetak
Danas je znanje najplemenitiji 'metal', zlatan rudnik. Istraživanje znanja u kontekstu trenda saznajnog preokreta i njegovo stavljanje u funkciju održivog razvoja i programiranja trebalo bi da ima istaknuti značaj. Naša nauka mora raditi, na putu istraživanja i kritičkog promišljanja (interdisciplinarnost i multidisciplinarnost) trenda saznajnog preokreta i u tom kontekstu programiranja održivog razvoja, a ne rasta, na permanentnoj hibridizaciji znanja (čineći znanja adaptibilnim) zajedno sa vladom, kompanijama, nevladinim sektorom, preduzetnicima i, naravno, sa svima onima koji rade i privređuju (transdisciplinarnost). Na nauci su zadaci da istražuje probleme primene i razvoja koncepta i trenda saznajnog preokreta, te da predlaže konkretna rešenja, a na nosiocima funkcija političke vlasti je da osmišljenom politikom stvaraju zakonske i realne ekonomske mogućnosti i ambijent za realizaciju koncepta.
Reference
Aristotel (2007) Metafizika. Beograd: Paideia, prevod, komentari i napomene Slobodan U. Blagojević
Bateson, G. (1972) Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine Books
Bojković, R. (2003) Sistem pilot - fabrika za praktičan rad studenata. u: Naučno-stručni skup 'Menadžment u industriji', Zbornik radova, 'Viša tehnička škola za industrijskimenadžment', ICIM- Izdavački centar za industrijski menadžment, Kruševac, str. 127-130
Bulat, V., Bojković, R. (2003) Plansko-kontrolni ciklus - operativna paradigma menadžment procesa. u: Naučno-stručni skup 'Menadžment u industriji', Zbornik radova, 'Viša tehnička škola za industrijski menadžment', ICIM-Izdavački centar za industrijski menadžment, Kruševac, str. 9-14
Bulat, V. (2000) Opšti zakon dinamičkog uravnotežavanja. Kruševac: Viša tehnička škola za industrijski menadžment-ICIM-Izdavački centar za industrijski menadžment
Capra, F. (1986) Vrijeme preokreta, znanost, društvo i nastupajuća kultura. Zagreb: Biblioteka 'Novi svijet'
Dargan, L., Shucksmith, M. (2008) LEADER and Innovation. Sociologia Ruralis, 48(3): 274-291
Edvinsson, L., Malone, M.S. (1997) Intellectual Capital. New York: Harper Business
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Giddens, A. (1989) The constitution of society: an outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press
Gidens, E. (2005) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Hafner, P. (2007) Sociologija. Niš: Faculty of Economics
Irwin, A. (2001) Sociology and the environment: a critical introduction to society, nature and knowledge. Cambridge: Polity Press
Jones, A.B. (1999) Knowledge Capitalism. New York: Oxford University Press
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Marković, Ž.D. (2000) Sociologija i globalizacija. Beograd: Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju
Marković, Ž.D. (2008) Globalizacija i visokoškolsko obrazovanje. Niš: Državni univerzitet Novi Pazar
Martin, V.M., Šincinger, R. (2011) Etika u inženjerstvu. Biblioteka Društvo i nauka, edicija
Medous, H.D., Medous, L.D., Randers, J., Berens, V.V. (1978) Granice rasta izveštaj istraživačke skupine Masečusetskog instituta za tehnologiju za nacrt Rimskog kluba o dilemama čovječanstva. Zagreb: Stvarnost, drugo izdanje
Mesarović, M.D., Pestel, E. (1976) Čovječanstvo na raskršću. Zagreb: Stvarnost
Milačić, V. (2006) Industrija znanja nova magistrala održivog razvoja. Novi Sad: FTN izdavaštvo
Milačić, V. (1999) Intelektualni kapital. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj
Najzbit, Dž. (1986) Megatrendovi deset novih smjerova razvoja koji mijenjaju naš život. Zagreb: Globus
Pantelić, T. (2003) Maksimizacija obima proizvodnje preduzeća kao cilj menadžmenta. u: Naučno - stručni skup 'Menadžment u industriji', Zbornik radova, Kruševac: Viša tehnička škola za industrijski menadžment - Izdavački centar za industrijski menadžment (ICIM), str. 83-86
Peters, T. (1987) Thriving on Chaos. New York: Harper & Row
Stewart, A.T. (1997) Intellectual Capital. New York: Doublday
Tovey, H. (2008) Introduction: Rural Sustainable Development in the Knowledge Society Era. Sociologia Ruralis, 48(3): 185-199
Trifunović, S. (2005) O principu fleksibilnosti u obrazovanju inženjera i menadžera za razvoj. u: X Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 25-26. februar 2005. (Zbornik radova), Vol. 10. br. 10. str. 306 - 310
Trifunović, S. (2006) Prilog promišljanju pojma multifunkcionalnost poljoprivrede. Acta agriculturae Serbica, vol. 11, br. 22, str. 15-28
Trifunović, S. (2005) Poslovna etika. Kruševac: ICIM
Trifunović, S. (1996) Radni moral. Kraljevo: Mašinski fakultet Kraljevo
Trifunović, S. (2007) Od jednog do jednog uvod u kontinuum saznanja. Kraljevo: Mašinski fakultet Kraljevo
Trifunović, S. (2003) Globalization and new rural transformations. Acta agriculturae Serbica, vol. 8, br. 16, str. 65-74
Wolters, M. (1986) Peta generacija ključ za blagostanje pomoću industrijskih robota i inteligentnih kompjutera. Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1301073T
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka