Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, br. 167, str. 217-236
Metaestetika preobraženog tela
Alfa univerzitet, Akademija umetnosti 'Braća Karić', Beograd, Srbija
Ključne reči: telo; plot; preobraženje; svetlost; metaestetika
Sažetak
Čovek je telesno biće i punoću svog života ostvaruje ne samo kroz duhovno, nego i telesno iskustvo. Odnos prema telu često se kreće između dve krajnosti - od odbacivanja i obezvređivanja, do veličanja tela kao objekta koji je izvor zadovoljstava i užitaka. U hrišćanskom pogledu na svet telo nije izolovan obje - kat koji ima samo čulnu i estetsku funkciju, nego je i integralni deo čovekove ličnosti sa kojom treba da bude preobraženo u novu dimenziju postojanja. Imamo veliki broj svedočanstava o dostizanju tog blagodatnog stanja kod svetitelja, koje se manifestuje kao ozarenje božanskom svetlošću koja predstavlja vidljivi karakter energija Božjih. Zato je osnovna kategorija hrišćanske estetike onostrana transcedentna lepota koja se izliva kao nestvorena božanska svetlost. Tradicionalna estetička teorija nije dovoljna za razumevanje metafizičkog statusa i estetike tela u hrišćanskom iskustvu i bogoslovlju. Zbog toga je nužno da pored pojma estetike u naše razmatranje uvedemo i adekvatniji i sveobuhvatniji pojam metaestetike. Kod metaestetskog iskustva posmatrač ne opaža telo samo kao spoljašnji materijalni objekat koji reprezentuje, reflektuje ili isijava neizrecivu božansku lepotu, nego i sam kao recipijent postaje deo nje.
Reference
*** (1995) Starečnik. Beograd: Pirg, prev. S. Jakšić
*** (2006) Arhn kai teaoe - aspekti filosofske i teološke misli Maksima ispovednika. Luča, XXI-XXII, Nikšić: Društvo filosofa Crne Gore
Baumgarten, A. (2014) Metaphysics. London: Bloomsbury
Damaskin, J. (1994) Tačno izloženje pravoslavie vere. Luča - časopis za filosofiju i sociologiju, XI, Nikšić: Društvo filosofa Crne Gore
Diogen, L. (1985) Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Beograd: BIGZ
Egipatski, M. (1998) Velika poslanica. Otačnik, Časopis za svetootačku praksu i teoriju, Broj 2, godina 3, Vrnjačka Banja: Crkvena opština vrnjačka
Evans, R. (1988) Graditelji psihologije. Beograd: Nolit
Foster, S. (1992) Dancing bodies. u: Crary J., Kwinter S. [ur.] Incorporations (Zone 6), New York: Urzone
Heil, G., Ritter, A. (2012) Pseudo-Dionysius Areopagita, Patristische Texte und Studien. Berlin: De Gruyter, 2. Auflage
Homer (1985) Ilijada. Novi Sad: Matica srpska, prev. Miloš Đurić
Irvin, S., ur. (2016) Body aesthetics. Oxford: Oxford University Press
Janaras, H. (2005) Metafizika tela. Novi Sad: Beseda, prev. S. Jakšić
Lestvičnik, J. (1963) Lestvica. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, prev. Bogdanović D
Majendorf, J. (1994) Hristos u istočno-hrišćanskoj misli. Sveta Gora Atonska: Manastir Hilandar
Merleau-Ponty, M. (2005) Phenomenology of perception. London: Routledge
Migne, J. (1857) Patrologiae Cursus Completus. Paris: Imprimerie Catholique, Series Graeca Vol. 35
Migne, J. (1864) Patrologiae Cursus Completus. Paris: Imprimerie Catholique, Series Graeca Vol. 88
Migne, J.P. (1857) Patrologiae Cursus completus. Paris: Imprimerie Catholique, Series Graeca Vol. 3
Palama, G. (2008) Trijade, besede u odbranu sveštenih tihovatelja. Beograd - Šibenik: Izdavačka ustanova eparhije dalmatinske
Popović, J. (1973) Žitija Svetih za April. Beograd: Manastir Sv. Ćelije
Popović, J. (1976) Žitija Svetih za oktobar. Beograd: Manastir Sv. Ćelije
Popović, J. (1976) Žitija Svetih za septembar. Beograd: Manastir Sv. Ćelije
Sarovski, S. (1991) Radosti moja, Hristos vaskrse!. Podgorica: Manastir Ćelija Piperska
Skliris, S. (2005) U ogledalu i zagonetki. Pravoslavni Bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Trubeckoj, J. (2005) Istina u bojama. Beograd: Logos, prev. Milenković D., Jevđenović M
Veliki, A. (2003) Protiv idola - o očovečenju Boga Logosa. Novi Sad: Beseda
Voobus, A. (1958) History of Asceticism in the Syrian Orient. Louvain: Secretariat du Corpus SCO
Wittgenstein, L. (1998) Notebooks 1914-1916. Oxford: Blackwell Publishers
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura2067217R
objavljen u SCIndeksu: 26.09.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka