Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2011, vol. 65, br. 2, str. 33-41
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/12/2011
doi: 10.5937/fizkul1102033V
Stavovi studenata Kriminalističko-policijske akademije o nastavi specijalnog fizičkog obrazovanja
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: vuckotim@open.telekom.rs

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

U cilju utvrđivanja stavova studenata o nastavi Specijalnog fizičkog obrazovanja, koji spada u grupu opšte-stručnih predmeta, anonimno je anketirano 103 studenata I godine Kriminalističko-policijske akademije muškog pola, a nakon završene nastave na predmetu Specijalno fizičko obrazovanje I i predispitnih obaveza iz navedenog predmeta u školskoj 2008/09 godini. Analizom rezultata dobijenih anketiranjem izvodi se zaključak da je mišljenje velikog broja ispitanika da je nastavni predmet SFO izuzetno značajan, ili da spada u značajnije predmete (94.17%), dok je broj časova praktične nastave nedovoljan, odnosno prosečan (82.52%) i da broj časova praktične nastave treba da bude 4 (39.81%), odnosno 5 (31.07%) puta nedeljno. Značajan je stav ispitanika da je fond teoretske nastave zadovoljavajući (58.25%) i da nastavu SFO-a treba realizovati u oba semestra u toku školske godine (86.41%). Od nastavnih sadržaja SFO-a ispitanici najviše vole (87.38%) specijalni deo (udarci, poluge, bacanja...), a najmanje teoretsku nastavu. Kada su u pitanju stavovi studenata o očekivanim rezultatima SFO-a može se zaključiti da je 49.51% postiglo više ili u skladu sa očekivanjem, dok kod 46.60% ta očekivanja nisu ispunjena, ili su čak razočarani u odnosu na očekivano. Veliki broj ispitanika, njih 48 (46.60%), mišljenja je da su nastavnici i saradnici na predmetu izuzetno korektni, ili korektni, dok je kod njih 19 (18.45%) prevladao stav da su ne korektni, odnosno da su ih, svojim odnosom, razočarali.

Ključne reči

Reference

Amanović, Đ., Jovanović, S., Mudrić, R. (1999) Uticaj programa specijalnog fizičkog obrazovanja na bazične motoričke sposobnosti policajaca pripravnika. Bezbednost, Beograd, 41(6): 778-793
Arlov, D. (2006) Upotreba sredstava prinude - sredstva za vezivanje. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 4, str. 633-646
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2008) Specijalno fizičko obrazovanje I - udžbenik za studente Policijske akademije. Beograd: Policijska akademija, drugo izdanje
Dabović, M., Dobrijević, S., Miletić, K., Višnjić, D., Miletić, V. (2009) Ocena značaja i organizacije praktične nastave logorovanja od strane studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Fizička kultura, vol. 63, br. 1, str. 102-115
Dopsaj, M., Jocić, D., Blagojević, M., Vučković, G. (2004) Validacija različitih ekspertskih metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata Policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 2, str. 289-300
Gužvica, M. (2003-2004) Relacije morfoloških i motoričkih karakteristika i efikasnosti primene pojedinih borilačkih tehnika iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 41-49
Haarr, R.N. (2005) Factors affecting the decision of police recruits to 'Drop out' of police work. Police Quarterly, 8(4): 431
Janković, R., Koropanovski, N., Vučković, G., Dimitrijević, R., Atanasov, D., Miljuš, D., Marinković, B., Ivanović, J., Blagojević, M., Dopsaj, M. (2008) Trend promene osnovnih antropometrijskih karakteristika studenata Kriminalističko-policijske akademije u toku studija. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 2, str. 137-152
Kešetović, Ž.M. (2005) Uporedni pregled modela obuke i školovanja policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Milanović, I., Radisavljević, S., Pašić, M. (2010) Aktuelno stanje i odnos nastavnika prema praćenju fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika u okviru nastave fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 76-88
Milojković, B., Dopsaj, M., Bačanac, L. (2003) Povezanost između uspešnosti rešavanja specifičnih zadataka iz policijske topografije i motoričkih sposobnosti studenata Policijske akademije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 8, br. 2, str. 39-55
Milošević, M., Jovanović, S., Stojičić, D., Arlov, D., Blagojević, M. Konstituisanje sistema za upravljanje trenutnim i kumulativnim edukativnim i trenažnim efektima (Upravljanje u SFO). Beograd: RSMUP
Roberg, R., Bonn, S. (2004) Higher education and policing: Where are we now?. Policing An International Journal of Police Strategies & Management, 27(4): 469
Šešić, B. (1977) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Vučković, G., Dopsaj, M., Radovanović, R., Jovanović, A. (2008) Efekat osnovne obuke za upotrebu službenog oružja na efikasnost pucanja policajaca oba pola. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 6, br. 2, str. 147-157
Vučković, G., Dopsaj, M. (2007) Predicting efficiency of situational pistol shooting on the basis of motor abilities of the students of Academy of criminalistic and police studies. Serbian journal of sports sciences, 1(1-4): 29-41
Vučković, G., Dopsaj, M. (2009) Stavovi studentkinja kriminalističko-policijske akademije o nastavi specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 105-115
Whetstone, T.S., Reed, J.C., Turner, P.C. (2006) Recruiting: A comparative study of the recruiting practices of state police agencies. International Journal of Police Science and Management, 8(1): 52