Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2012, br. 42-2, str. 307-326
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Razvoj verbalnih sposobnosti učenika osmogodišnje škole
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za psihologiju

e-adresa: blagojenesic@yahoo.com

Sažetak

Ovaj rad je deo šireg istraživanja iz domena vaspitljivosti primarnih mentalnih sposobnosti. Koristeći longitudinalni pristup praćeni su učenici od devete do petnaeste godine u cilju traženja odgovora na sledeća pitanja: 1. kakav je trend razvojnih promena u verbalnim sposobnostima učenika, 2. kakve se promene dešavaju u ovim sposobnostima i to u prirodnim uslovima i uslovima eksperimentalnog programa. Verbalne sposobnosti su definisane kao sposobnost verbalnog razumevanja, verbalnog zaključivanja i verbalnog osmišljavanja materijala. Analizom rezultata istraživanja utvrđen je uzlazni trend razvoja verbalnih sposobnosti i to u kontrolnoj i eksperimentalnoj situaciji što pokazuje da se u ovom periodu u verbalnim sposobnostima dešavaju ne samo pozitivne razvojne nego i transferne promene. Eksperimentalni program je uslovio značajno bolje i trajnije napredovanje eksperimentalne u odnosu na kontrolnu grupu na testovima verbalnih sposobnosti. Prema tome, istraživanje pokazuje da postoje ne samo značajni nego i trajniji transferni efekti eksperimentalnog programa u verbalnim sposobnostima učenika od devete do petnaeste godine.

Ključne reči

verbalne sposobnosti; trend razvoja; transferne promene; trajne transferne promene

Reference

Ausubel, D.P. (1968) Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt, Reinehart and Winston
Bayley, N. (1955) On the growth of intelligence. American Psychologist, 10(12): 805-818
Bloom, B.S. (1964) Stability and change in human characteristics. New York, itd: Wiley
Kamenov, E.E. (1979) Iskustva programa za podsticanje intelektualnog razvoja zasnovanog na igri. Predškolsko dete, br. 3-4, str. 478-488
Leites, N.S. (1971) Umstvennjie sposobnosti i vozdrast. Moskva
Leont'ev, A.N. (1960) O putjah isledovanija vosprijatija. u: Vosprijatie i dejateljnosti, Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, str. 3-27
Leont'ev, A.N. (1960) O formirovanii sposobnostei. Moskva: Voprosi psihologii
Levinson, E.J. (1971) The Modification of Intelligence by Training in the Verbalization of Word Definitions and Simple Concepts. Child Development, 42(5): 1361
Nešić, B.V. (1989) Faktorska i logičko-psihološka analiza jedne grupe testova prostorno-perceptivnih i verbalnih sposobnosti učenika III, V i VII razreda. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, br. 10, str. 63-79
Nešić, B.V. (1993) Vaspitljivost verbalnih sposobnosti kod učenika od trećeg do osmog razreda. Psihologija, vol. 26, br. 3-4, str. 337-352
Nešić, B.V. (1998) Uzrast i transferne promene u inteligenciji učenika. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, vol. 1, br. 5, str. 497-505
Nešić, B.V. (1997) Neke mentalne sposobnosti vrhunskih sportista. Facta universitatis - series: Physical Education, vol. 1, br. 4, str. 37-44
Nešić, B.V. (1997) Mogućnost vežbanja prostornih i perceptivnih sposobnosti učenika. Psihologija, vol. 30, br. 1-2, str. 77-92
Nešić, B.V. (1998) Transferzalno ispitivanje razvoja prostornih, perceptivnih i verbalnih sposobnosti učenika. Naša škola, Banja Luka, br. 3., str. 60-80
Nešić, B.V. (1998) Nivo razvijenosti prostornih, perceptivnih i verbalnih sposobnosti učenika iz gradske i seoske populacije. Pedagogija, vol. 31, br. 2, str. 55-64
Nešić, B.V. (1998) Produženi transferni efekti - metodološki koncept i eksperimentalni dokazi. Psihologija, vol. 31, br. 4, str. 421-436
Nešić, B.V. (2003) Razvojne i transferne promene u prostornim i perceptivnim sposobnostima. Godišnjak za psihologiju, br. 2, str. 7-19
Thurstone, L.L. (1938) Primary mental abilities. Chicago: University of Chicago Press