Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
Norma
2010, vol. 15, br. 1, str. 31-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 15/06/2011
Savremena škola, kvalitetna nastava, kompetentan nastavnik
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresa: radmila.bogos@gmail.com

Sažetak

Rad se bavi pitanjem kvaliteta obrazovanja savremene škole, kvalitetne nastave i kvalitetnog, kompetentnog nastavnika. Pokušajem markiranja osnovnih tačaka međusobne povezanosti i uslovljenosti ova tri fenomena, razmatra se strateški okvir reformskih procesa u obrazovanju, u funkciji poboljšanja kvaliteta obrazovanja i, u tom kontekstu, neophodnih promena. Ukazivanjem na rizike i eventualne dileme koje mogu da ugroze planirane promene, sagledava se položaj nastavnika u današnjoj školi, pri čemu se u nekim segmentima pokušava dati odgovor na pitanje: da li je i u kojoj meri kvalitetan, kompetentan nastavnik pretpostavka savremene škole i nastave.

Ključne reči

kvalitet obrazovanja; savremena škola; kvalitetna škola i nastava; kompetencije nastavnika; obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika

Reference

*** (2001) Obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika, predlog promena, 2002-2005. Beograd: Grupa za obrazovanje i usavršavanje nastavnika
*** (2001) Program profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji. Beograd
Allport, G.W. (1970) Personality: A psychological interpretation. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Ausubel, D.P. (1978) Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt, Reinehart and Winston
Bogosavljević, R. (2008) Koncepcija obrazovanja učitelja za radu savremenoj školi. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Glasser, W. (1969) Schools without failure. u: Perennial Library, New York - London: Harper & Row
Glasser, W. (2000) Teorija izbora, nova psihologija osobne slobode. Zagreb: Alinea
Glasser, W. (1986) Control theory in the classrom. New York, itd: Harper & Row
Glasser, W. (1994) The control theory manager. New York: Harper & Row
Janković, P., Ilić, V. (2008) Učitelj kao faktor školskog neuspeha učenika. u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, knjiga br. 4
Milutinović, J. (2008) Kvalitet obrazovanja. u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju, knjiga br. 4