Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
Psihologija
2005, vol. 38, br. 3, str. 225-237
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/PSI0503225P
Problemski diskurs udžbenika
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

e-adresa: kostarnat@eunet.yu

Sažetak

U radu se razmatraju razlozi zbog kojih je potrebno problematizovati diskurs udžbenika, a koji proizilaze iz prirode procesa učenja, prirode naučnog znanja i motivacione, odnosno saznajne vrednosti problematizacije gradiva. Na osnovu implikacija ovih razmatranja, kao i iz žanrovskih mogućnosti i ograničenja udžbenika, izvode se mogući načini realizacije problemskog diskursa. To su: problematizacija samog načina izlaganja gradiva (problemsko strukturiranje teksta, prikaz nastanka znanja i različitih gledišta) isključivanje pitanja i zadataka; metakognitivno vođenje procesa učenja i određena vrsta jezika udžbenika (dijaloški, usmeren na problem, jezik mišljenja).

Ključne reči

diskurs udžbenika; žanr udžbenika; strategije problematizacije gradiva

Reference

Ausubel, D.P. (1968) Educational psychology: A cognitive view. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Black, M.M., Rollins, H.A. (1982) The effects of instructional variables on young children's organization and free recall. Journal of Experimental Child Psychology, 33, 1-19
Brown, A.L., Smiley, S.S. (1978) The development of strategies for studying texts. Child Psychology, 49, 1076-1088
Budianski, S. (2001) The trouble with textbooks. PRISM, Retrieved June 2004, www.project2061.org
Davydov, V.V. (1982) Development of learning activity. u: Davydov V.V., Lompscher J., Markova A.K. [ur.] Ausbildung der Lerntatigkeit bei Schulern, Berlin-Ost: Volk and Wissen Volkskeigener Verlag
Flavell, J.H. (1985) Cognitive development. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Hedegaard, M. (1990) The zone of proximal development as basis for instruction. u: Moll L.C. [ur.] Vygotsky and Education: Instructional implications and applications of sociohistorical psychology, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, str. 349-372
Ivić, I.D. (1976) Skica za jednu psihologiju osnovnoškolskih udžbenika: I - Razvoj intelektualnih sposobnosti dece i udžbenik. Psihologija, vol. 9, br. 1-2, str. 25-45
Ivić, I.D. (1988) Skica za jednu psihologiju osnovnoškolskih udžbenika: II - Oblici učenja i udžbenik. u: Kovač-Cerović Tinde [ur.] Psihologija u nastavi, Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V. (2001) Aktivno učenje 2 - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja - nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Koen, M., Nejgel, E. (1977) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kovač-Cerović, T. (1998) Kako znati bolje - razvoj metakognicije u svakodnevnom odnosu majke i deteta. Beograd: Institut za psihologiju
Mccarthy, M. (1991) Discourse analysis for language teachers. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Moll, L.C. (1990) Introduction. u: Moll L.C. [ur.] Vygotsky and education: Instructional implications and applications of sociohistorical psychology, Cambridge, itd: Cambridge University Press
Novaković, S. (1984) Hipoteze i saznanje - uloga hipoteza u rastu naučnog saznanja. Beograd: Nolit
Pešić, J.M. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika - teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pijaže, Ž. (1979) Epistemologija - nauka o čoveku. Beograd: Nolit
Pijaže, Ž. (1986) Pijažeovo gledište. u: Mirić Jovan [ur.] Kognitivni razvoj deteta - prevodi odabranih članaka, Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotskij, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. u: Matjuškin A. [ur.] Sabrana dela, tom III: Istorija razvoja viših psihičkih funkcija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Wertsch, J.V., del Rio, P., Alvarez, A. (1995) History, action, mediation. u: Wertsch J., del Rio P., Alvarez A. [ur.] Sociocultural studies of mind, Cambridge, itd: Cambridge University Press