Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2004, vol. 53, br. 4-5, str. 330-342
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Kritičko mišljenje u nastavi psihologije - iskustva jednog programa
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U radu se razmatraju specifičnosti programa namenjenog razvoju kritičkog mišljenja u okviru nastave psihologije u srednjoj školi. Prvi deo rada odnosi se na ciljeve (aspekte) kritičkog mišljenja, koji su se pokazali kao najrelevantniji i najpotrebniji u nastavi psihologije (npr. aktivna konstrukcija znanja, razumevanje odnosa laičkih i naučnih znanja problematizacija gradiva i podsticanje metakognicije). U drugom delu rada razmatraju se ciljevi kritičkog mišljenja, koje je teže podržati u nastavi psihologije (npr. sučeljavanje teorijskih gledišta, kritička analiza tekstova i izvora informacija). Pokušali smo da ukažemo na to kako su ovi naglasci i teškoće povezani sa prirodom psihologije kao naučne discipline, a kako sa konkretnim uslovima školske prakse (pre svega sa koncepcijom predmeta i karakteristikama važećeg udžbenika). Na teorijskom planu, to predstavlja izvestan doprinos razmatranju epistemološkog aspekta kritičkog mišljenja, a na praktičnom planu - promišljanje principijelnih zahteva i teškoća s kojima se suočavaju programi namenjeni unapređenju intelektualnih veština učenika u okviru redovne nastave.

Ključne reči

kritičko mišljenje; nastava psihologije; Predmetna specifičnost kritičkog mišljenja

Reference

Ausubel, D.P. (1968) Educational psychology: A cognitive view. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Bloom, B.S. (1981) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, knj. 1: Kognitivno područje
Facione, P.A. (1990) Critical thinking: A statement of expert consenzus for purposes of educational assesment and instruction. Millbrae, CA: California Academic Press
Mcpeck, J.E. (1981) Critical thinking and education. New York: St. Martin's Press
Pavlović-Babić, D., Krnjaić, Z.T., Pešić-Matijević, J., Gošović, R. (2001) Struktura sposobnosti i veština kritičkog mišljenja. Psihologija, vol. 34, br. 1-2, str. 195-208
Pešić, J.M. (2003) Kritičko mišljenje između pomodarstva i promišljanja - ka teorijskom utemeljenju koncepta. Psihologija, vol. 36, br. 4, str. 411-423
Pijaže, Ž. (1979) Epistemologija - nauka o čoveku. Beograd: Nolit
Plut, D., Pavlović-Babić, D., Gošović, R., Krnjaić, Z.T., Pešić, J., Stepanović, I., Lazarević, D.A., Antić, S., Petrović, D.S. (2001) Kultura kritičkog mišljenja - bazični priručnik. Beograd: Institut za psihologiju
Radonjić, S. (1988) Uvod u psihologiju - struktura psihologije kao nauke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Siegel, H. (1988) Educating reason: Rationality, critical thinking and education. London-New York, itd: Routledge
Vigotski, L.S. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit