Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2010, vol. 5, br. 15, str. 41-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Deca u medijskom ogledalu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: snjezana.milivojevic@fpn.bg.ac.rs

Sažetak

Ovaj tekst zasnovan je na rezultatima istraživanja dominantnih predstava o deci u vodećim informativnim medijima u Srbiji. U fokusu analize je način na koji mediji izveštavaju, analiziraju, krše ili afirmišu dečija prava i doprinose izgradnji humanijeg i tolerantnijeg društva u kojem su deca prepoznata kao njegovi punopravni članovi. Posebna pažnja posvećena je načinu na koji mediji doprinose poštovanju komunikacionih prava dece koja se jasno definišu u Konvenciji o pravima deteta: prava na informaciju, prava na slobodno formiranje mišljenja, prava na slobodno izražavanje mišljenja i prava na privatnost (članovi 12-17). Ova prava omogućavaju učešće dece u javnoj komunikaciji, ali im istovremeno obezbeđuju i zaštitu od medija kada je to neophodno. U istraživanju su testirane dve glavne hipoteze: (1) da postoji visok stepen podudarnosti u pisanju o deci i dečijim pravima u dnevnim novinama i televizijskim emisijama sa gostima u studiju (talk shows) vodećih TV kuća, koja proizilazi iz usaglašenosti informativnih i interpretativnih pristupa štampanih i elektronskih medija i (2) da dominantna slika o deci u medijima zavisi od novinarskih praksi (profesionalnih standarda i etičkih normi) karakterističnih za novinarstvo u Srbiji. Dokazivanje prve hipoteze važno je za utvrđivanje dominante medijske slike o deci, a dokazivanje druge značajno je za utvrđivanje profesionalne novinarske kulture u medijima u Srbiji. Istraživanje je obavljeno kombinacijom analize sadržaja šest dnevnih novina - Politika, Danas, Blic, Borba, Kurir i Press i studijom slučaja televizijskih programa tri vodeće TV kuće - RTS, TV B92 i TV Pink.

Ključne reči

deca i mediji; komunikaciona prava dece; slika dece u medijima; profesionalna kultura novinarstva

Reference

*** (1989) Konvencija o pravima deteta: The convention of the rights of the child. prevod bez godine izdanja
*** (2009) The state of the news media 2009. u: Project for Excellence in Journalism
*** (2002) Putting children in the right. u: IFG Guideline for Journalists
*** Television Violence Monitoring Reports. Center for the Digital Future, USC Annenberg School
*** (2009) Zaštita privatnosti djece u medijima. u: Zbornik priopćenja s tribine: Pravobranitelj za djecu, Zagreb
*** (2007) Children in Programmes, An independent research report for of com by Sherbert Research. Research document 12th December
*** (2009) Childrens rights and equality in newspaper. u: Childrens Rights Alliance for England, May
Becker, L.B. (2008) The most pressing challenge for journalism and mass communication education. u: Osborne A.C. [ur.] The future of journalism and mass communication education, Baton Rouge, LA: LSU Man ship School of Journalism, str. 78-79
Berelson, B.R. (1952) Content analysis in communication research. New York: Free Press
Buckingham, D., i dr. (2007) The impact of the media on children and young people with a particular focus on computer games and the Internet. u: Byron review on children and new technology, Commissioned by the Department for Children, Schools and Families
Buckingham, D. (2000) After the Death of Childhood: Growing Up in the Age of Electronic Media. Cambridge: Polity Press
Buckingham, D. (1998) Media education in the UK: Moving beyond protectionism. Journal of Communication, 48(1): 33-42
Facer, K., Furlong, J., Furlong, R., Sutherland, R. (2003) Screen play: Children and computing in the home. London: Routledge
Graue, M.E., Walsh, D.J. (1998) Studying children in context: Theories, methods and ethics. Thousand Oaks: Sage
Hayes, N., Foley, M., ONeill, B. (2007) Childrens rights and journalism practice: A rights-based perspective. Dublin: UNICEF - Institute of Technology
Hodge, R., Tripp, D. (1986) Children and television: A semiotic approach. Cambridge: Polity
James, A., Jenks, C., Prout, A. (1998) Theorizing childhood. Cambridge: Cambridge University Press
Jampson, M. Children and the Media: A global concern. The Press Wise Trust
Krippendorff, K. (2004) Content analysis an introduction to its methodology. London: Sage
Kunczik, M., Zipfel, A. (2006) Uvod u znanost o medijima i komunikologiji. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert
Lemiš, D. (2008) Deca i televizija - globalna perspektiva. Beograd: Clio
Livingstone, S., Bober, M. (2005) UK children go online: Final report of key project findings. London: London School of Economics and Political Science
Livingstone, S. (2003) Children's use of the internet: Reflections on the emerging research agenda. New Media & Society, 5(2): 147-166
Matić, J. (2009) Raznovrsnost Tv programa u Srbiji. Nova srpska politička misao
Mccombs, M.E., Shaw, D.L. (1972) The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, vol. 36, str. 176-187
Mckee, A. (2005) The public sphere an introduction. Cambridge: Cambridge University Press
Milivojević, S. (2003) Media Monitoring Manual. London: Media Diversity Institute
Milivojević, S. (2008) Kritička tradicija u istraživanju medija: kulturne studije. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, 3(8): 29-50
Richards, K., ur. (2006) Communication: The next decade. London, report prepared for Of com
Weaver, D. (1991) Issue salience and public opinion: Are there consequences of agenda-setting?. International Journal of Public Opinion Research, 3(1): 53-68
Zgrabljić, R.N., ur. (2005) Medijska pismenost i civilno društvo. Sarajevo: Media Centar