Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2018, br. 23, str. 18-29
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/06/2019
doi: 10.5937/gfsfV1623020R
Znanja učenika i njihovo vrednovanje fizičkog vežbanja i fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak

Polazeći od značaja fizičkog vaspitanja u sticanju znanja učenika o fizičkom vežbanju i shvatanju vežbanja kao zdravog načina života, cilj ovog istraživanja je bio da se ispitaju znanja učenika u procesu fizičkog vaspitanja i njihovo vrednovanje fizičkog vežbanja i fizičkog vaspitanja. Takođe, cilj rada je bio da se ispita postojanje veze između znanja učenika i vrednovanja fizičkog vežbanja i fizičkog vaspitanja. Uzorak ispitanika je obuhvatio 136 učenika sedmog razreda osnovne škole u Beogradu. Za ispitivanje znanja učenika i njihovog vrednovanja fizičkog vežbanja i fizičkog vaspitanja korišćeni su zadaci i upitnik za proveru obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja za predmet fizičko vaspitanje (Repić i cap., 2010). Učenici su pokazali prosečan nivo znanja u odnosu na maksimalne skorove, bez obzira na pol. Ispitanici pozitivno vrednuju fizičko vežbanje i fizičko vaspitanje u odnosu na njihove pozitivne efekte i značaj za zdravlje i život, motivisanost za vežbanje, sopstvenu ličnost i mogućnosti za samopotvrđivanje, saradnju i timski rad. Dečaci u vrednovanju veću važnost pridaju isticanju pojedinca u igri, u odnosu na devojčice. Povezanost znanja učenika o fizičkom vežbanju i fizičkom vaspitanju i vrednovanja fizičkog vežbanja i fizičkog vaspitanja, pokazuje da učenici koji imaju viši nivo znanja, više vrednuju efekte fizičkog vežbanja za svoj ukupni razvoj i zdravlje. U nastavi fizičkog vaspitanja veći značaj trebalo bi da ima edukacija učenika o pozitivnim efektima i vrednostima vežbanja za pojedinca.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Program fizičkog vaspitanja za osnovnu školu. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 10/2004
Ayers, S.F. (2004) High school students' physical education conceptual knowledge. Research quarterly for exercise and sport, 75(3), 272-287
European Physical Education Association (2002) Code of Ethics and Good Practice Guide for Physical Education. Gent
Flintoff, A., Scraton, S. (2001) Stepping into active leisure? Young women's perceptions of active lifestyles and their experiences of school physical education. Sport, education and society, 6(1), 5-21
Hannon, J., Thompson, A. (2012) Health-Related Fitness Knowledge and Physical Activity of High School Students. Physical Educator, 69(1), 71-88
Klomsten, A.T., Marsh, H.W., Skaalvik, E.M. (2005) Adolescents' perceptions of masculine and feminine values in sport and physical education: A study of gender differences. Sex Roles, 52(9-10), 625-636
Kovač, M., Leskošek, B., Jurak, G. (2012) Secondary School Students and their Knowledge about Health-related Physical Fitness and Sport. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 14(4), 855-880
Leskošek, J., i sar. (1976) Analiza stanja fizičkog vaspitanja u školama SR Srbije (uže područje) sa predlogom mera. FFV
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: NIP 'Partizan'
Matić, M., i sar. (1982) Aksiološke u metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje
Mohnsen, V. (2003) Concepts o f physical education: What every student needs to know. Reston: NASPE, 2nd ed
Radovanović, I. (1997) Stil ponašanja nastavnika fizičkog vaspitanja. Beograd: Učiteljski fakultet
Repić-Ćujić, V., Višnjić, D., Radisavljević, S., Gortnar, Z., Zečević, S., Krstić, K. (2010) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet Fizičko vaspitanje. Beograd: Ministarstvo prosvete RS
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000) Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67
Sallis, J.F., McKenzie, T.L. (1991) Physical education's role in public health. Research quarterly for exercise and sport, 62(2), 124-137
Silverman, S., Subramaniam, P.R. (1999) Student attitude toward physical education and physical activity: A review of measurement issues and outcomes. Journal of teaching in physical education, 19(1), 97-125
Solmon, M.A. (2006) Learner Cognition. Reston: NASPE, D. Kirk, D. Macdonald & M. O 'Sullivan (Eds.)
Thomberg, R. (2008) The lack of professional knowledge in values education. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1791-1798
Vašičkova, J., Neuls, F., Frömel, K. (2010) Comprehensive test in school physical education at secondary schools in the Czech Republic: Standardization and verification. Acta Gymnica, 40(4), 7-14
Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Višnjić, D., Martinović, D., Ilić, J., Marković, Ž. (2010) Ispitivanje relacija postignuća i motivacije učenika VII razreda za angažovanje u nastavi fizičkog vaspitanja. Sport Mont, br. 23-24, 25-30
Yli-Piipari, S. (2011) The development of students physical education motivation and physical activity: A 3.5-year longitudinal study across grades 6 to 9. University of Jyväskylä, No. 170