Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Humano društvo na trećem talasu: Pouka iz Jugoslavije
Sažetak
Autor je na jednom Okruglom stolu održanom u Beogradu, u prvoj polovini 1995. godine, a povodom knjige sa istim naslovom koja je u međuvremenu izašla iz štampe, posebno naglasio da dolazi vreme u kome nastaje proces u kome se dijalektički, istorijski i kvalitativno kapitalizam kao svetski sistem prevazilazi odstrane humanog društva kao nove društveno-ekonomske formacije čije su osnovne karakteristike sledeće: 1. Epicentralna tačka - osovina oko koje se okreće ceo polit-ekonomski sistem pomenute formacije jeste čovek-samoupravljač koji će se u ostvarivanju svojih funkcija bezuslovno koristiti tekovinama III talasa, kibernetsko - informatičkim instrumentarijumom. 2. Na vrhu sistema vrednosti te formacije i toga sistema stoji optimalno materijalno i maksimalno duhovno bogaćenje svakoga čoveka i društva u celini, a ne profit kao u kapitalizmu. 3. Da bi se to postiglo, nužno je da minimum životnog standarda postane iznos visine najnižeg ličnog dohotka - mesečne plate, kao i veličine iz koje će se izračunavati cena jedinice proste radne snage. 4. Ovako utvrđen najniži lični dohodak postaje 'metar' za utvrđivanje cene živog, ali i minulog rada, te shodno tome, i raspodele ličnih dohodaka, interne, primarne i sekundarne raspodele. 5. Raspodela ličnih dohodaka prema radu i rezultatima rada mora se ostvariti u tome sistemu. 6. Postojanje slobodne konkurencije svih oblika svojine sem društvene. 7. Postojanje slobodnog korišćenja svih oblika poslovnih subjekata. 8. Postojanje slobodnog povezivanja poslovnih subjekata u takozvane reprodukcione zajednice poslovnih subjekata, koje međusobno konkurišu. 9. Ostvareno tržište robe, novca i specifično tržište radne snage. 10. Ostvarenje sklada između tržišta i plana, realizacijom naizgled apsurdne parole, 'što više plana, to više tržišta'. 11. Planiranje obrazovanja i naučnog rada. 12. Planiranje vaspitanja. 13. Osnivanje kadrovske Humanističke partije nužne za postavljanje i ostvarenje ovoga Programa.
Reference
Evans, C. (1983) Kompjuterski izazov. Zagreb: Globus
Marks, K. (1953) Ekonomsko-filozofski rukopisi. u: Rani radovi, Beograd, itd: Kultura
Marks, K. (1961) Kapital. Beograd, itd: Kultura
Servan-Schreiber, J. (1968) Američki izazov. Zagreb: Epoha
Servan-Schreiber, J. (1981) Svjetski izazov. Zagreb: Globus
Tofler, A. (1983) Treći talas. Beograd: Jugoslavija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci